Til hovedinnhold

- Viktig signal fra KrF og Venstre

KrF og Venstre legger opp til økt satsing på folkehøgskole i sine alternative budsjetter. – Dette er et viktig signal, sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet.

I Regjeringens budsjettforslag for 2017 var folkehøgskoleelever ekskludert fra opptrappingen til elleve måneders studiestøtte. Dette har KrF og Venstre endret i sine alternative budsjetter.

– Vi er glade for at begge støttepartiene nok en gang snakker folkehøgskolenes sak i samarbeidet med den sittende Regjeringen, sier Odd Arild Netland.

– Nå håper vi dette også blir det endelige resultatet når budsjettet vedtas før jul.

 

odd-arild-forside-blid

– Vi er glade for at begge støttepartiene nok en gang snakker folkehøgskolenes sak i samarbeidet med den sittende Regjeringen, sier Odd Arild Netland.

 

 

Grov forskjellsbehandling i utdanningssektoren

Anerkjennelse av skoleslaget

Både KrF og Venstre har inkludert elleve måneders studiestøtte til folkehøgskoleelever i sine alternative budsjetter.

– Folkehøgskolene har i dag et helt skoleår med samme antall skoledager som andre utdanningsforløp i Norge. Da skulle det bare mangle om ikke studiestøtten er den samme også, sier Netland.

Han roser samarbeidspartiene for å snakke varmt om folkehøgskole.

– Dette er et viktig signal fra både KrF og Venstre. De vektlegger at det ikke lages et a- og b-lag innenfor skoleverket, og de anerkjenner skoleslaget vårt, sier Netland.

Folkehøgskolenes popularitet har økt mye de siste årene, og i dag går det nesten 20 prosent flere elever her enn for ti år siden. Denne høsten startet nesten 7600 elever på de 79 norske folkehøgskolene. Det tilsvarer over 11 prosent av et årskull, og er like mange som Forsvaret har inne til førstegangstjeneste.

Netland er ikke i tvil om at veksten hos folkehøgskolene også skyldes tendenser i samfunnet.

– Når karakterpresset øker på alle andre arenaer, blir det stadig viktigere med en motvekt. Uten verken karakterer eller eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjonen til å lære, sier han.

 

– Folkehøgskolene blir enda viktigere fremover

Økte midler

I tillegg til opptrappingen i studiestøtten, har både KrF og Venstre lagt inn økte midler til folkehøgskolene i sine alternative budsjetter. 1,5-2 millioner er hos begge partiene satt av til videreføringen av et større bærekraftprosjekt mellom folkehøgskolene og Framtiden i våre hender.

I tillegg har KrF lagt inn en halv million til koordinering av inntak av enslige mindreårige og unge flyktninger i folkehøgskolene. Venstre setter av en million som prosjektmidler for etablering av en ny folkehøgskole.

– Disse to alternative budsjettene er rett og slett gledelig lesning for folkehøgskolene. Nå ønsker vi lykke til i videre forhandlinger, sier Netland.

380