Til hovedinnhold

Dialog og økologi i Uganda

Hvor mange mennesker fra Uganda har du pratet med? – Ganske mange, kan elevene ved Toten folkehøgskole si etter sin studietur.

Tidligere i år var 25 elever fra Toten folkehøgskole i Kampala, Uganda for å arbeide på med et økologiprosjekt i samarbeid med den lokale organisasjonen ECOaction og organisasjonens leder Reagan Kandole. Det var to uker der de bygget vegger av gamle plastflasker, laget grønnsakshager i brukte bildekk og bygget et hønsehus av resirkulerte materialer.

De samarbeidet tett med lokale og fikk gode samtaler og informasjon om hverdagslivet i Uganda.

En elev fra Toten folkehøgskole og en fra EcoAction jobbet sammen om å bygge et gjerde av gamle flasker

En elev fra Toten folkehøgskole og en fra EcoAction jobbet sammen om å bygge et gjerde av gamle flasker

Søppel eller byggemateriale?

ECOactions grunnleggende prinsipp er å gjøre søppel om til noe verdifullt. Tomme plastflasker kan bli til vegger, plastbøtter kan brukes til å fordele fôr til høns og gamle bildekk kan bli blomsterbed.

Reagan Kandole (til venstre i bildet) fra ECOaction viser fram prosjektet

Reagan Kandole (til venstre i bildet) fra ECOaction viser fram prosjektet

Sammen med Toten folkehøgskole valgte ECOaction ut to hovedprosjekter:

I begge prosjekter deltok elevene fra Toten folkehøgskole sammen med de lokale. Dialog og demokrati var sentrale elementer.

Dialog var et sentralt element i prosjektet som Toten folkehøgskole hadde sammen med ECOaction i Kampala, Uganda

Dialog var et sentralt element i prosjektet som Toten folkehøgskole hadde sammen med ECOaction i Kampala, Uganda

Dialog

De to prosjektene var separate prosjekter, men geografisk lå de mindre enn ti minutters gåtur fra hverandre.

Først møtte Totenelevene jentene fra jenteskolen, deres lærer og deres rektor. De fikk en omvisning på området og jentene på jenteskolen fortalte om deres innsats for miljøet.

Elevene fra Toten folkehøgskole jobbet sammen med elever fra en lokal jenteskole og kunne ha gode samtaler med jentene

Elevene fra Toten folkehøgskole jobbet sammen med elever fra en lokal jenteskole og kunne ha gode samtaler med jentene

Så møtte Totenelevene de lokale som skulle være med på hønsehusprosjektet. Alle ble delt inn i fire grupper med ulike oppgaver. Hver enkelt gruppe fikk i oppgave å diskutere seg fram til best mulig løsning av den oppgaven de hadde fått, men først var det viktig at alle ble godt kjent. Det var derfor både introduksjonsrunder og ulike bli-kjent-leker.

Rektor ved Toten folkehøgskole, Live Hokstad, ser utover området det elevene skal jobbe med økologiprosjektet sitt

Rektor ved Toten folkehøgskole, Live Hokstad, ser utover området det elevene skal jobbe med økologiprosjektet sitt

Oppgavene

De fire oppgavene som elevene og de lokale fikk var:

Det var store mengder plastflasker som elevene fra Toten folkehøgskole og de lokale skulle rengjøre før de kunne brukes som byggematerialer

Det var store mengder plastflasker som elevene fra Toten folkehøgskole og de lokale skulle rengjøre før de kunne brukes som byggematerialer

Alle fire grupper var satt sammen av elever fra Toten og lokale deltakere og praten fløt fort på tvers av nasjonalitet, kjønn og alder. I etterkant rapporterte folkehøgskoleelevene om både morsomme, interessante og litt vanskelige samtaler.

Både elevene fra Toten folkehøgskole og deltakerne fra ECOaction jobbet hardt under det norske og det ugandiske flagget

Både elevene fra Toten folkehøgskole og deltakerne fra ECOaction jobbet hardt under det norske og det ugandiske flagget

Det ble jobbet hard for å klargjøre hagen

Det ble bruk for mange muskler for å klargjøre hagen

I sykebil gjennom Rwanda. Les om Ylvas opplevelse da hun var på studietur

Jenteskole

På jenteskolen var prosjektet å, sammen med jentene på skolen, designe og å grave ut en skolehage. I tillegg skulle jentene på jenteskolen, sammen med Totenelevene, velge design for en grå mur som trengte farger. Jentene valgte at muren skulle ha blomster og navnene på alle som var med på prosjektet.

Akkurat som med hønsehusprosjektet så var en del av formålet at elevene fra Toten og elevene fra den lokale jenteskolen skulle bli bedre kjent. Dette foregikk gjennom sang, leker og samtaler. De to gruppene pratet sammen, lo sammen og ble nok også litt frustrerte på hverandre.

Elevene fra jenteskolen og elevene fra Toten folkehøgskole planla i fellesskap hvordan skolehagen skulle se ut

Elevene fra jenteskolen og elevene fra Toten folkehøgskole planla i fellesskap hvordan skolehagen skulle se ut

Les mer om da Totenelevene besøkte apefjellet i Rwanda

Mange år i Uganda og Rwanda

Toten folkehøgskole har hatt studieturer til Uganda og Rwanda i en årrekke. Denne turen inkluderte både lærerikt besøk på Genocide Memorial i Kigali og besøk i apenes rike i Rwanda, men det sentrale ved turen var økoprosjektet som de 25 elevene skulle være med på i Kampala.

Før økoprosjektet i Kampala var elevene blant annet på besøk hos et urfolk i Uganda

Før økoprosjektet i Kampala var elevene blant annet på besøk hos et urfolk i Uganda. Her lærte de om planters medisinske virkninger, hvordan man skyter med pil og bue, og mye om livet i landsbyen

Alle folkehøgskoler drar på studieturer. Det kan være kortere turer i nærmiljøet eller det kan være lengre turer ut av Norge. Hovedårsaken til at folkehøgskolene reiser på studieturer er fordi man lærer mer ved å se ting og ved å oppleve dem selv enn ved å lese om dem.

Elevene fra Toten folkehøgskole lærte om folkemordet i Rwanda

Resultater

Selv om dialog og samtale var viktige elementer ved økoprosjektet så var det også sentralt at det ble resultater av det harde fysiske arbeidet. Og resultater ble det definitivt. Et imponerende hønsehus, to nydelige hager og en fargestrålende vegg står igjen i Kampala etter elevene fra Toten folkehøgskole reiste videre.

Økologiprosjektet var stort og spennende og vakte mye oppmerksomhet lokalt. Faktisk så mye oppmerksomhet at lokalavisen dukket opp og ville dekke prosjektet. Flere av elevene og ansatte ved Toten folkehøgskole ble intervjuet og kunne fortelle om deres opplevelser.

Rektor Live Hokstad ble intervjuet av lokalavisen i Kampala, Uganda

Rektor Live Hokstad ble intervjuet av lokalavisen i Kampala, Uganda

Prosjektet tiltrakk seg også mange nysgjerrige barn som lurte på hva en gjeng med fremmede ungdommer drev på med i deres bydel.

Prosjektet i Kampala tiltrakk seg mange nysgjerrige barn fra området

Prosjektet i Kampala tiltrakk seg mange nysgjerrige barn fra området

Avslutningskonsert

Begge prosjekter ble avsluttet med en stor avslutningskonsert der både elevene ved jenteskolen, de lokale som jobbet med hønsehusprosjektet og elevene fra Toten folkehøgskole bidro med musikk og taler.

På avslutningskonserten var det siste sjanse til å utveksle kontaktinformasjon og sosiale medie-vennskaper

På avslutningskonserten var det siste sjanse til å utveksle kontaktinformasjon og sosiale medie-vennskaper

Det ble utvekslet mange klemmer og sosiale medie-vennskaper før avslutningsfesten var over.

Les mer om Toten folkehøgskole
288