Til hovedinnhold

Et kreativt samarbeid

Med teatersaler, lyd, lys og scenografi blir BUsTivalen arrangert på Romerike Folkehøgskole for andre gang – og det i ordentlig dugnadsånd.

 

For første gang på mange år ble Barne- og ungdomsteaterfestivalen, BUsTivalen, arrangert på Romerike Folkehøgskole i fjor, og i år er festivalen tilbake. Nå ønsker assisterende rektor Emma Lislien å beholde festivalen på skolen. Der har de tilgang til teatersaler, profesjonelt lyd og lys, og det blir en dugnad for både elever og lærere ved solen. BUST er et tett samarbeid mellom Romerike Folkehøgskole og Ullensaker kulturskole, som avsluttes med BUSTivalen.

Det er ikke bare lek og moro å arrangere festivalen for elevene ved musikkteater, teaterlinjen og lysdesignlinjen ved Romerike Folkehøgskole.

– De må planlegge en produksjon fra A til Å, velge ut et tema, skrive manus, bestemme kostymer og sceneografi, lære seg å gjennomføre øvelser og leve med barna slik at de blir trygge, forklarer Emma.

 

BUsTivalen_03

Edward og Vemund er i år instruktørene fra Romerike Folkehøgskole.

 

Nærmere 70 barn i aldersgruppen 6 – 14 år blir delt i grupper bestående av 10 – 12 stykker, hvor instruktørene fra Romerike Folkehøgskole har ansvaret for hver sin aldersbestemte gruppe. Fem måneder og 18 undervisningsøkter ender med festivalen. I år er det to instruktører fra Romerike, Edward Kleven og Vemund Danielsen.

 

Les mer om Romerike folkehøgskole

Attest for arbeid

For å vise at gjennomføringen og arbeidet med festivalen verdsettes og gir erfaring, får elevene utdelt en egen attest for arbeidet med festivalen. Attesten vektlegger de ulike arbeidsoppgavene de enkelte elevene har som instruktører:

Det å ha erfaring med festivalen og ha en attest å vise til, forteller Astrid, blir brukt aktivt i arbeidssøking etter året på folkehøgskole.

– De elevene som er instruktører, kan oppgi Sara Marie Helstad og meg som referanser ved jobbsøking / sommerjobber. Jeg fikk flere telefoner fra arbeidsgivere i fjor, spesielt fra SFO, barnehager og lignende, og alle fikk jobb!

 

BUsTivalen_06

Dramapedagog ved Kulturskolen Sara Marie Helstad og assisterende rektor ved Romerike Folkehøgskole Emma Lislien sammen med ordfører i Ullensaker, Tom Staale, under helgens festival.

 

– Jeg gleder meg til å lære mer om teater

Deltagende samfunnsborger

En av hovedgrunnene til at skolen ønsker å være med i et slikt samarbeid med Ullensaker kulturskole er skolens verdigrunnlag. Astrid forklarer at Romerike Folkehøgskole har nedfelt i sitt verdigrunnlag og visjon at elevene skal være en deltagende samfunnsborger.

 

BUsTivalen_05

Elevene fra Romerike Folkehøgskole har mange øvelser med elevene fra Kulturskolen før forestilling.

 

– Og skolen skal være kulturaktør i nærmiljøet.

Visjon: Romerike Folkehøgskole skal gjennom teater og musikk, samtale og samarbeid utvikle reflekterte, kreative og deltakende samfunnsborgere.

 

Fant roen på folkehøgskole. Nå venter prestisjeskole i London. 

Jubileumsår

I år er det 20 år siden barne- og ungdomsteateret ble startet av bibliotekar ved Romerike Folkehøgskole, Anne-Britt Haugli.

 

BUsTivalen_04

BUsTivalen har i år 20 årsjubileum.

 

Siden den gangen har mange lærere ved skolen vært innom, og de to siste årene er det dramapedagog ved Kulturskolen Sara Marie Helstad og assisterende rektor ved Romerike Folkehøgskole Emma Lislien som har driftet BUsT og BUsTivalen.

 

 

Les mer om Romerike Folkehøgskole
46