Til hovedinnhold

Universitetslektor mener folkehøgskole gjør deg til en bedre student

– Overgangen mellom videregående og høyere utdanning er en av de størst endringene i livet. Her kan folkehøgskolene spille en viktig rolle, sier karriereveileder Sonja Susnic.

Sonja Susnic har forsket på overgangen mellom videregående og høyere utdanning. Der mener hun folkehøgskole kan spille en viktig rolle.

– Jeg kjenner mange ungdommer som har gått på folkehøgskole, og alle jeg har snakket med har vært veldig fornøyde med det året, sier Sonja Susnic, universitetslektor ved OsloMet.

Hun underviser i karriereveiledning, karrierelæring og utdanningsvalg. Hun har også skrevet en masteroppgave om overgang fra videregående skole til høyere utdanning.

Selv om hun ikke gikk på folkehøgskole selv, mener hun det er verdt å bruke et år på, også for unge som er opptatt av å komme seg ut i arbeidslivet

– Folkehøgskole er et sted hvor man får gjort noe man har lyst til, knyttet til egne interesser. Dette kan bidra til personlig utvikling, modning og nye nettverk, som kan være nyttige for karrieren, sier hun.

Modnes på et folkehøgskoleår

Susnic har inntrykk av at de fleste utvikler seg og modnes gjennom et år på folkehøgskole.

– Det blir en gradvis overgang i det å flytte hjemmefra og få god trening i å etablere nye relasjoner.

Gjennom sin forskning på overgangen fra elev til student, har hun funnet at overgangen kan være utfordrende.

– Det er mye nytt som man ikke reflekterer over før etter russetiden og eksamen, forklarer Susnic.

Hun mener unge bør forberede seg på overgangen, og at det kan gjøre det lettere å tilpasse seg hverdagen som student.

En dansk undersøkelse viser at folkehøgskoleelever har høyere studiegjennomføring enn andre, noe hun mener bekrefter verdien av et slikt år.

– Man modnes ofte på folkehøgskoleåret og får bedre tid til å finne ut av en del praktiske ting, sier hun.

Positiv effekt

Susnic mener folkehøgskolene kan gjøre det lettere å være student. 

– Man har allerede flyttet hjemmefra og etablert nye nettverk som kan gjøre overgangen til studentlivet enklere, sier hun.

Hun tror motivasjonen for å studere også kan ha økt etter et friår uten press på karakterer.

– Vil du anbefale folkehøgskole?

– Ja, for de som har lyst, er det helt topp, sier hun. 

Folkehøgskolene har over 1000 ulike linjer

Utforsk
472