Til hovedinnhold

Switch – der elevene lærer å leke igjen

Hvorfor er det et poeng å drive med en «meningsløs» aktivitet, som lek på ski og brett i folkehøgskolen? Det er i tillegg stor sjanse for at elevene skader seg – noe som absolutt ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig. Vi i folkehøgskolen kan ikke en gang forsvare pengebruken med OL-medaljer!

Vi har som overordnet mål gjennom året at elevene skal få lyst til å lære, og at læringen skal oppleves som meningsfull, og at de vil kjenne gleden av den kunnskap og erfaringen resten av livet. 

Hu-hei hvor det går! Men lærer man noe? Foto: Robin Taen.

 

Switch-linja ved Hallingdal folkehøgskule har som hovedaktivitet jibbing og frikjøring på ski og brett. Vi prøver å få lik fordeling på jenter og gutter, ski og brett, nybegynner og ekspert. Vi har drevet linja sammen i 10 år og har hatt fra 20 til 36 elever på linja hvert år.

Les også: Frihetsfølelsen og naturen lokker

Vi skal prøve å si noe om hvordan vi tenker om det vi gjør:

Hva gjør lek på ski og brett til god folkehøgskole?

Vi opplever at de elevene vi har får mulighet til virkelig å gjøre det de egentlig har hatt mest lyst til under deres 13 år på skole; stå så mye på ski og brett de ønsker. For mange av elevene er ski og brett en stor lidenskap som bare blir sterkere i løpet av året. Vi opplever også at lidenskapen for mange blir en inspirasjon, drivkraft og glede i livet.

Det vi tenker er det viktigste vi gjør – er å la elevene oppdage verdens beste metode for læring – LEK. Læring skjer best gjennom lek.  I tillegg får elevene en god porsjon mestringsfølelse.

Det er bare å la elevene leke!

En av utfordringene vi møter er at leken er avlært for mange. De har lært at instruksjon og målbevisst trening er veien til suksess og at lek er noe de drev med i barnehagen. Hjelp til å leke kan være å ikke ta seg selv så høytidelig, tørre å mislykkes, hjelp til å få tankene vekk fra prestasjon og over på bare å være.

Vi bruker også mye samarbeid og sosialpedagogikk i grupper og filmprosjekter.

Lek, jibbing, switch, folkehøgskole, Hallingdal, snowboard

Det er bare å la elevene leke! Foto: Kjetil A. Børtnes

Mentale temaer

Vi har utviklet pedagogiske opplegg der vi jobber med mentale temaer. Eksempler på temaer er positiv psykologi, mindfulness, mindlessness, naturopplevelse, ansvar/frihet, lykke, kjærlighet, trene på å hjelpe andre, være uselvisk osv. Mange av temaene har som mål at elevene skal bli bevisst sin indre dialog og bedre kjent med seg selv.

Vi jobber også med at elevene må finne sin stil på ski og brett, og det blir litt som å finne seg selv.

Det er også sentralt og lære å bli fornøyd med det en klarer, og å få det til å bli autentisk.

Hjelp til lek

Vi ser det som en viktig del av vår jobb å hjelpe elevene med de utfordringer som begrenser deres evne å utvikle seg. Et eksempel er frykt for å ikke være god nok, motivasjon, være fornøyd osv. Det som går igjen er hjelp til lek. Vi tenker videre at egenskaper som elevene tilegner seg ved å presse seg til det ytterste mentalt og fysisk, har overføringsverdi til andre utfordringer i livet. Lek som metode for læring gir også annen dybde i det en lærer.

Et begrep vi også bruker er flyt som vi tenker er voksenbegrepet på å være i lekmodus. Lære å kjenne igjen og å komme i flytmodus er en kilde til livskvalitet. Vi har som mål at elevene skal lære å leke seg ferdigheter utover leken på ski og brett.

Vi opplever at hvert år er forskjellig og at vi er i en kreativ prosess, hvert år tester vi ut nye opplegg og utvikler dem vi har.

Vi som lærere blir ikke yngre, men har ennå stor glede av å leke på ski med elevene. Vi har også hørt at lek på ski bremser aldring, noe vi som lærere også trenger.  Og å bremse aldring er kanskje noe folkehøgskolen generelt gjør?

Vi vil med disse tankene ønske alle en riktig god sommer 🙂

 

Lek, switch, læring, mestringsfølelse, friår, pusteår, snowboard, folkehøgskole

Lek som metode for læring gir også annen dybde i det en lærer, skriver artikkelforfatterne. Foto: Gjermund Engh.

83