Til hovedinnhold

- Nesten daglig brukes lærdom fra folkehøgskolen

– Mitt år på folkehøgskole er et av de flotteste årene jeg har hatt, sier Sten Ludvigsen, dekan ved Universitetet i Oslo. Både som student og i arbeidslivet har han hatt nytte av det han lærte her.

 

– Jeg var veldig opptatt av friluftsliv og idrett, og valgte idrettslinjen på Hallingdal folkehøgskule, sier Sten Ludvigsen.

Nylig har han ledet det statlige utvalget bak NOUen Fremtidens skole, også kalt Ludvigsenutvalget. Selv husker han året på Gol sent på 80-tallet veldig godt.

– Noe av det jeg husker aller best fra folkehøgskoleåret er den sosiale dimensjonen. Det å bo så tett sammen lærte jeg mye av. Jeg delte rom med en canadier, og vi holdt kontakten lenge etterpå, forteller han.

 

Ludvigsen høyde_4

Sten Ludvigsen er dekan ved Universitetet i Oslo. Nesten daglig bruker han lærdom han fikk med seg fra folkehøgskolen.

 

Les mer om Hallingdal folkehøgskule

 

Nye arbeidsmåter

– Da jeg kom til folkehøgskolen var jeg skolelei. Jeg likte den faglige måten vi skulle jobbe på her, i samsvar med andre elever. Det var spennende, og jeg lærte utrolig mye, fortsetter Ludvigsen.

– Spesielt husker jeg hvordan vi fikk jobbe med temaer i fred og ro, og ordentlig gå i dybden. For meg var det veldig positivt, og jeg satte stor pris på at arbeidsformene var annerledes enn det jeg var vant til fra videregående, legger han til.

– Alta-utbyggingen foregikk mens vi var elever på folkehøgskolen, og skolen var splittet i to i denne saken. Det ga oss mange krevende og gode diskusjoner! Vi måtte begrunne egne meninger og posisjon, men lærte samtidig å se verdien i andres synspunkt, sier han.

– På mange måter var det et overgangsår til voksenlivet!

 

hallingdal 2

Samarbeidslæringen Ludvigsen fikk med seg fra folkehøgskolen mener han fortsatt er viktig. FOTO: Hallingdal folkehøgskule

 

– Folkehøgskolen har mye å lære den vanlige skolen

 

Formende skoleår

Ludvigsen er tydelig på at erfaringer fra et slikt år gjerne får betydning for resten av livet.

– For meg var folkehøgskoleåret formende for senere arbeidsliv. Måten vi jobbet med prosjekter i team har jeg hatt stor nytte av, både som student og i jobb. Jeg tror jeg nyter godt av lærdom fra folkehøgskolen nesten hver dag, sier han.

Han drar klare paralleller mellom folkehøgskole og teambuilding på toppledernivå.

– Teambuilding og ledertrening er gjerne tettpakkede konferansedager, hvor man bor tett og jobber sammen i grupper. På mange måter blir det samme konsept som folkehøgskole, i en mindre skala. Det å bo tett sammen med andre er en viktig del av den erfaringen man bygger seg opp gjennom et år på folkehøgskole, sier han.

– Å trene meg på å jobbe i team er noe jeg har hatt direkte nytte av i alt jeg har gjort etter folkehøgskolen, legger han til.

Hallingdal

Den sosiale dimensjonen på folkehøgskole er stor. FOTO: Hallingdal folkehøgskule

 

– Folkehøgskolen var for meg et godt alternativ til den skolegangen jeg var vant til. Jeg synes det er flott at man kan dyrke fritidsinteresser også inn i en utdanningsstruktur, sier Ludvigsen.

– Hallingdal fungerte flott som arena for min dannelsesreise. Jeg trengte ikke et mer eksotisk sted for å oppleve noe stort.

 

433