Til hovedinnhold

Hva betaler man for på folkehøgskolen?

Folkehøgskolene har ingen rike investorer som skal ha overskudd. Prisen varierer fra skole til skole og fra linje til linje, men det er det en god forklaring på.

Undervisningen er gratis på norske folkehøgskoler

Undervisningen er gratis på norske folkehøgskoler

Det koster mellom cirka 70.000 og cirka 140.000 å gå et år på folkehøgskole i Norge. Dette beløpet dekker disse fire elementene:

Det er, i hovedsak, studieturen som gjør at prisen varierer fra linje til linje. En, eller kanskje flere, lange studieturer til fjerne land koster mer enn kortere studieturer i Skandinavia.

Hva med undervisningen?

Selve undervisningen betales av staten og dermed ikke av den enkelte elev. Dersom man skal sammenligne prisen på folkehøgskole med prisen på andre skoleslag som koster penger, så er det viktig å huske på at man i tillegg til skolepenger ofte må betale for mat og rom selv.

Hvem eier folkehøgskolene?

De fleste folkehøgskoler drives av en stiftelse som bare har som formål å drive folkehøgskole. Eller de eies av en organisasjon, et kirkesamfunn eller en fylkeskommune. Felles for alle folkehøgskolene er at de ikke drives for at noen skal ta ut overskudd. Pengene som elevene betaler for å gå på skolen, eller som staten betaler for undervisningen, skal komme elevene til gode.

 

Les mer om pris og kostnader