Til hovedinnhold

800 ulike linjer å velge mellom

Folkehøgskolene har mange ulike linjer, fra friluftsliv til e-sport og fra filosofi til cosplay. I tillegg er det valgfag, fellesfag og studieturer.

Elever smiler i kamera.
Foto: Torkil Groven, Karmøy folkehøgskule

Folkehøgskolene har ingen linjer som passer meg

Uansett om du er sporty, kunstnerisk, filosofisk eller noe helt annet, så er det helt sikkert en linje som passer for alle. Det finnes mer enn 800 linjer som fordeler seg i disse kategoriene:

 • Friluftsliv, idrett og sport
 • Reise, språk og kultur
 • Solidaritet, bærekraft og miljø
 • Media og kommunikasjon
 • Kunst og håndverk
 • Musikk, scene og teater
 • Tilrettelagte tilbud og botrening
 • Andre fag og linjer
Elever på filminnspilling.
Foro: Agder folkehøgskole.

Skal jeg holde på med bare en ting et helt år?

Det er ulikt fra folkehøgskole til folkehøgskole hvor konsentrert du jobber med ett enkelt fag. Noen av linjene er satt sammen av flere ting eller linjene er brede slik at du kommer til å holde på med mye innenfor samme område. I tillegg vil du også ha en mengde valgfag og fellesfag, du vil ha studieturer og ulike felles opplegg med de andre på skolen. Folkehøgskoleåret er sammensatt.

I tillegg tilbyr enkelte skoler muligheten til å velge mer enn en linje.

Elever foran en teaterbygning.
Foto: Trøndertun folkehøgskole

Er alle linjene innen samme fag helt like?

Nei, hver enkelt skole legger opp linjene helt uavhengig av hverandre. Folkehøgskolene har ikke fast pensum og det er derfor heller ikke noe krav til hva du skal ha vært igjennom på en linje. Mange skoler tilpasser undervisningen noe etter elevenes ønsker og behov. I tillegg er det ulikt fra skole til skole hvor mye linjene samarbeider om ulike prosjekter.

Les informasjonen som hver enkelt skole har lagt ut på folkehøgskolenes nettsider.

Elev med målebånd rundt halsen,
Foto: Nordfjord folkehøgskule

Hva hvis nivået på undervisningen er for høyt for meg? 

På de fleste linjer går det elever som har ulikt utgangspunkt og alle er velkomne. Vi vet at enkelte er redde for at de er «for dårlige» til å kunne gå på en linje. Det er synd, for folkehøgskolene er for alle, uansett bakgrunn og evner. Du må være villig til å bli med på alle aktivitetene for det er motivasjonen som er det sentrale for folkehøgskolene. Siden folkehøgskolene ikke har karakterer og eksamen, så trenger du ikke være redd for å få negative bedømminger. Du må også huske at du lærer mye av å bomme og av å gjøre feil. Det er rom for dette på folkehøgskolen.

Enkelte skoler og linjer krever noe forkunnskaper. Det gjelder spesielt linjer der man må kunne spille et instrument. Sjekk med de aktuelle skolene.

Enkelte skoler setter også noen fysiske krav på idrettslinjen. Sjekk dette med de aktuelle skolene.

Elever smiler i kamera
Foto: Helgeland folkehøgskole

Er alle skolene like?

Nei, skolene er ganske ulike selv om de også har mange fellestrekk. De har ulik størrelse, noen skoler har mange ulike typer linjer mens andre kun har for eksempel musikk eller idrett. Noen skoler er kristne, mens andre er frilynte og så har skolene ulike prosjekter og satsingsområder. Skolene ligger også på ulike typer plasser over hele landet. Noen ligger i større byer, andre ligger i mindre byer og noen ligger i små tettsteder.

Felles for alle er at:

 • Du får faglig kunnskap innen linjen og valgfagene du velger
 • Du får motivasjon og læreglede
 • Du blir bedre til å samarbeide
 • Du får en bedre forståelse av samfunnet og verden

Søk folkehøgskole nå!

Her kan du søke folkehøgskole

Søk her!
170