Til hovedinnhold

- Dette må være den optimale måten å integrere på!

Det sier Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, som sammen med Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Rønningen folkehøgskole i ettermiddag. Her begynte fire jenter fra Eritrea som elever denne uka.

 

Tekst: Marit Asheim

 

Like før jul ble det klart at folkehøgskolene åpner dørene for over 280 mindreårige asylsøkere, og allerede denne uka er det skolestart for flere av dem. Fire 17-åringer fra Eritrea er nå i gang med sitt skoleår på Rønningen folkehøgskole i Oslo.

Statsråder

– Det er fantastisk hvordan folkehøgskolene har snudd seg rundt på kort tid og etablert nye elevplasser. Forhåpentligvis får vi på plass enda mer til høstens skolestart, for dette har jeg virkelig stor tro på, sier Innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug.

 

– Jentene var på plass allerede første skoledag etter jul, og de andre elevene har tatt godt imot dem. Vi skal gjøre vårt for å lære dem om det norske samfunnet, sier rektor Svein Harsten.

Han er en av mange folkehøgskolerektorer som i disse dager tilbyr hjemkommunene sine disponible elevplasser for mindreårige asylsøkere.

– Det er fantastisk hvordan folkehøgskolene har snudd seg rundt på kort tid og etablert nye elevplasser. Forhåpentligvis får vi på plass enda mer til høstens skolestart, for dette har jeg virkelig stor tro på, sier Sylvi Listhaug.

– Her får de være en del av et miljø hele døgnet, med alt det innebærer av fritidsaktiviteter på ettermiddag og kveldstid. Dette må være den optimale måten å integrere på!

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er også fornøyd med det tilbudet folkehøgskolene har kommet opp med. Å få lære norsk og ha det gøy sammen med jevnaldrende ungdom er midt i blinken.

– Vi kalte inn til dugnadsmøte for å finne ut hva ulike deler av skolenorge kunne bidra med. Folkehøgskolene var raskt på banen med tilbud om å ta imot elever. Jeg har stor tro på at dette vil bedre integreringen for mange, sier Røe Isaksen, som også mener tilbudet fra folkehøgskolene vil lette plasseringen av flyktninger for mange kommuner.

svein og elever

Rektor Svein Harsten sammen med de fire nyankomne elevene. Nate, som allerede var elev på skolen, kommer opprinnelig også fra Etiopia. Disse første dagene fungerer han også som tolk for jentene.

Elevengasjement

– Her på folkehøgskolen er det mange kveldsaktiviteter utenom undervisningen. Det er en flott arena for å komme i kontakt, og kan brukes aktivt for å lære om og av hverandre, sier Bror Wetlesen Vedeld (19) fra Ås, som er elev på skolen.

– Her på skolen har vi alle respekt for hverandre, og for hvor ulike vi er. At det er trygt å bo her håper jeg også disse jentene vil oppleve, sier elevrådsleder Ida Sabina Iversen Shavand Shirazi (19) fra Steinkjær.

– På folkehøgskolen lærer vi veldig mye ved å omgås så mange andre hele døgnet. Vi er nysgjerrige på å lære mer om disse jentenes kultur og bakgrunn også, ikke bare på å lære dem om oss. Først da blir man ordentlig kjent, sier hun.

Rønningen folkehøgskole har en egen linje for utenlandske elever som ønsker å lære norsk. De nyankomne elevene vil være en del av denne linja, samtidig som de har valgt å være med i klassene Idrett/ball og dans.

– Hos oss møtes elever fra hele landet, og i grunnen hele verden. Som ansatte ligger det i blodet vårt å jobbe med integrering. Dette er en skole for alle. Det er definitivt et trygt sted å vokse inn i norsk kultur på, sier rektor Harsten.

middag

De to statsrådene med følge besøkte Rønningen folkehøgskole under dagens middag.

Godt samarbeid med bydelen

Folkehøgskolene opplever i år rekordår. Aldri tidligere har det vært flere elever på de 80 norske folkehøgskolene. Likevel har altså skolene funnet plass til flere elever i en felles dugnadsinnsats for flyktningene i landet.

– Vi er utrolig fornøyd med samarbeidet vi har fått med Rønningen folkehøgskole, sier Bydelsdirektør i Nordre Aker bydel, Øyvind Henriksen.

– I vår bydel skal vi ta imot 75 nye flyktninger i 2016, og 15 av dem er enslige mindreårige. Alternativene for disse er ikke så mange. Det er krevende å finne fosterhjem, men her på Rønningen er jeg sikker på at disse jentene skal få det veldig bra.

bydelsdirektør

Bydelsdirektør i bydel Nordre Aker i Oslo, Øyvind Henriksen, er godt fornøyd med samarbeidet de har fått til med Rønningen folkehøgskole.

365