Til hovedinnhold

Er ikke folkehøgskolene gode nok for Høyre?

Senterpartiet mener folkehøgskolene har et viktig utdanningstilbud, som bør bli ivaretatt og styrket. Det bør også være et tilbud for alle ungdommer som trenger et annerledes-år, ikke bare de med tjukk lommebok. Er ikke skoler uten eksamen med pedagogisk frihet gode nok for Høyre?

I Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2018 kutter de 45 millioner kr til folkehøgskolene, når kutt i tilskudd, kutt i studiestøtte og elevveksten ikke blir regnet med. Kun en ny folkehøgskole i Mandal er lovet gradvis opptrappet tilskudd fram i tid. Senterpartiet lurer på om skoler uten eksamen med pedagogisk frihet ikke er gode nok for Høyre?

I oktober besøkte Marit Knutsdatter Strand Valdres folkehøgskole, og fikk snakke med flere elever. Besøket styrket troen på folkehøgskole som viktig utdanningstilbud. FOTO: Geir Helge Skattebo

Les også: Senterpartiet: – Folkehøgskolene er et viktig utdanningstilbud

Mangfold i utdanning

Folkehøgskolene har en egenart og geografisk spredning som gjør dem verdifulle både for elevene og lokalsamfunnene der de er.

Elevene møter gjerne naturen og lokalsamfunnet på en helt annen måte enn ellers. Når flere elever sier dette er det beste året i deres liv, må vi finne rom til å prioritere dette i statsbudsjettet.

Flere steder i landet har det vært økning i antall folkehøgskoleelever, og flere nye folkehøgskoler er tenkt etablert.

Når regjeringa foreslår å kutte i støtten for tredje gang, lover dette ikke godt for videre utvikling av mangfoldet i utdanninga.

Under besøket på Valdres folkehøgskole lovet Marit Knutsdatter Strand (Sp) å jobbe for økt støtte til folkehøgskolene. Her sammen med prorektor Stian Ulberg (f.v.) og rektor Jens Rindal. FOTO: Geir Helge Skattebo

192