Til hovedinnhold

Obama: - Folkehøgskoler er noe av grunnen til at jeg ble president

I en tale til de nordiske statslederne, pratet president Obama varmt om Grundtvig og folkehøgskoler. Han roste også de nordiske statsministrene og presidentene for at de har bedre bordmanerer enn vikingene.

Tekst: Dorte Birch. Bilder: The White House, Holtekilen folkehøgskole og Dorte Birch

President Obama mener at han kanskje aldri ville blitt president om det ikke hadde vært for Grundtvig og folkehøgskolebevegelsen

President Obama mener at han kanskje aldri ville blitt president om det ikke hadde vært for Grundtvig og folkehøgskolebevegelsen. Offisielt portrett fra Det hvite hus.

I en tale til de nordiske statslederne i går, snakket president Barack Obama varmt om de nordiske folkehøgskolene. Han pekte på hvordan folkehøgskolebevegelsen spredte seg til USA på starten av forrige århundre. Utvandrere fra Norden startet et stort antall folkehøgskoler i USA og flere av disse folkehøgskolene ble viktige for den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen.

And many of our Nordic friends are familiar with the great Danish pastor and philosopher Grundtvig. And among other causes, he championed the idea of the folk school — education that was not just made available to the elite but for the many; training that prepared a person for active citizenship that improves society. Over time, the folk school movement spread, including here to the United States. And one of those schools was in the state of Tennessee — it was called the Highlander Folk School.

Oversettelse: Og mange av våre nordiske venner kjenner til den store danske prest og filosof Grundtvig. Og blant mange andre saker, var han fortaler for ideen om folkehøgskole – utdanning som ikke bare var for eliten, men for de mange; læring som forberedte en person på å bli en aktiv samfunnsborger som bedrer samfunnet. Over tid spredte folkehøgskolebevegelsen seg også til USA. Og en av disse skolene lå i staten Tennessee – den het Highlander Folk School. 

Det var i en tale til de nordiske lederne at Obama trakk fram folkehøgskolene som viktige også i USA

Det var i en tale til de nordiske statslederne at Obama trakk fram folkehøgskolene som viktige også i USA. Den norske statsministeren, Erna Solberg, i midten blant statsministre og presidenter fra de andre nordiske landene. President Obama lengst til høyre. Bilde fra The White House sin Twitterkonto.

Highlander Folk School, en amerikansk folkehøgskole sterkt inspirert av N.F.S. Grundtvig og de nordiske folkehøgskolene, var borgerrettigheter og antisegregeringsarbeidet helt sentralt.

At Highlander, especially during the 1950s, a new generation of Americans came together to share their ideas and strategies for advancing civil rights, for advancing equality, and for advancing justice. We know the names of some of those who were trained or participated in the Highlander School. Ralph Abernathy. John Lewis. Dr. Martin Luther King, Jr. They were all shaped, in part, by Highlander and the teachings of a great Nordic philosopher — and they ended up having a ripple effect on the Civil Rights Movement, and ultimately on making America a better place. We would not have been here had it not been for that stone that was thrown in a lake and created ripples of hope that ultimately spread across an ocean to the United States of America.

Oversettelse: På Highlander, spesielt på femtitallet, møttes en ny generasjon amerikanere og delte deres ideer og strategier for å fremme borgerrettighetene, øke likheten og øke rettferdigheten. Vi kjenner navnene på noen av dem som lærte og deltok på Highlander School. Ralph Abernathy. John Lewis. Dr. Martin Luther King, Jr. De ble alle formet, delvis, av Highlander og av tankene til en stor nordisk filosof – og de endte med å ha en bølgeeffekt på Borgerrettighetsbevegelsen, og til sist i å gjøre USA et bedre sted. Vi ville ikke ha vært her hvis det ikke hadde vært for den steinen som ble kastet i en sjø og som skapte bølger av håp som til sist spredte seg over et hav til USA. 

Martin Luther King og Holtekilen folkehøgskole

Highlander Folk School var helt sentral i den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen og var med til å forme viktige personer. Den mest kjente personen var nok Martin Luther King Jr. Han mottok i 1964 Nobels fredspris for sitt viktige arbeid.

Da Martin Luther King kom til Oslo for å ta imot prisen, valgte han å legge et besøk til Holtekilen folkehøgskole på Stabekk. Han hadde en nærhet til skolen, både fordi han kjente folkehøgskoler godt fra USA, men også fordi Holtekilen folkehøgskole er eiet av Det norske baptistsamfunn. Martin Luther King var prest i baptistmenigheten.

Martin Luther King valgte å besøke Holtekilen folkehøgskole på Stabekk da han mottok Nobels fredspris i 1964

Martin Luther King valgte å besøke Holtekilen folkehøgskole på Stabekk da han mottok Nobels fredspris i 1964.

And I might not stand here if not…

Barack Obama var, i sin tale til de nordiske lederne, tydelig på hva Highlander Folk School og den nordiske folkehøgskolebevegelsen har betydd for ham:

And I might not be standing here were it not for the efforts of people like Ella Baker and others who participated in the Highlander Folk School.

Oversettelse: Og jeg ville kanskje ikke ha stått her hvis det ikke hadde vært for bestrebelsene til personer som Ella Baker og andre som deltok på Highlander Folk School. 

Han mente at folkehøgskolene var et eksempel på hvordan de bittesmå nordiske landene har hatt stor inflytelse i verden. At det handler om at man kaster en liten sten i vannet og ser hvordan den skaper bølger hele veien bort til den motsatte kysten.

Dagens ledere har bedre bordmanerer enn vikingene

Barack Obama trakk også fram andre sider ved Norden. Han skapte latter da han nevnte at nordmenn liker å se på TV-programmer om ved som brenner eller tog som kjører. Han la også vekt på at dagens innbyggere i de nordiske landene har bedre bordmanerer enn vikingene.

Han mente rett og slett at de nordiske landene ofte framsto som nærmest perfekte og at våre største nabokrangler går på hvilket land som har de beste ishockeyspillerne og i hvilket land julenissen bor.

But we are grateful for our friendship with the Nordic peoples — even if we do sometimes get a little jealous about how perfect they seem to be.

Oversettelse: Men vi er takknemmelige for vårt vennskap med de nordiske folkene – selv om vi noen ganger blir litt misunnelige over hvor perfekte de synes å være. 

Les hele Barack Obamas tale her

Barack Obama mente at de nordiske landenes største krangler går på hvem som er lykkeligst, hvem som har de beste ishockeyspillerne og hvor julenissen bor

Barack Obama mente at de nordiske landenes største krangler går på hvem som er lykkeligst, hvem som har de beste ishockeyspillerne og hvor julenissen bor.

Folkehøgskoler i USA

Folkehøgskolene har lange tradisjoner i Norden. Bevegelsen startet i Danmark med den første folkehøgskolen i Rødding i 1844. Folkehøgskolene kom til Norge i 1864 og har også spredt seg til Sverige og Finland.

Da dansker, nordmenn, svensker og finner begynte å utvandre til USA, tok de også med seg sentrale deler av deres kultur. De tok med seg språket, skikkene og folkehøgskolene. Et stort antall folkehøgskoler ble opprettet der spesielt dansker og nordmenn bosatte seg.

Akkurat som folkehøgskolene i Norden, var det helt sentralt for de amerikanske folkehøgskolene at dette skulle være et skoleslag for alle. Man skulle lære noe som var nyttig for den enkelte – og for samfunnet. Skolene markerte seg i lokalsamfunnet og ble ofte en hjørnestein i utviklingen av det lokale fellesskap og samarbeid. Og elevene på de amerikanske folkehøgskolene lærte noe mer enn bare faget – akkurat som elever på de norske folkehøgskolene.

Dessverre har mange av de amerikanske folkehøgskolene blitt lagt ned på grunn av dårlig offentlig finansiering. Et eksempel er Atterdag Folk High School i den danske utvandrerbyen Solvang i California. Skolen var helt sentral i oppbyggingen av lokalsamfunnet, men har nå blitt gjort om til et alderdomshjem.

Atterdag Folk High School i Solvang i California. Bilde tatt på en utstilling på bymuseet i Solvang

Atterdag Folk High School i Solvang i California. Bilde tatt på en utstilling på bymuseet i Solvang.

 

Fysisk fostring var viktig på de amerikanske folkehøgskolene, akkurat som på de nordiske

Fysisk fostring var viktig på de amerikanske folkehøgskolene, akkurat som på de nordiske.

 

De var spreke, folkehøgskoleelevene på Atterdag Folk High School. Akkurat som dagens norske folkehøgskoleelever!

De var spreke, folkehøgskoleelevene på Atterdag Folk High School. Akkurat som dagens norske folkehøgskoleelever!

 

Lærere og elever ved Atterdag Folk High School. Bildet er tatt på en utstilling i Solvang, California

Lærere og elever ved Atterdag Folk High School. Bildet er tatt på en utstilling i Solvang, California.

Highlander Folk School, som Obama nevnte i sin tale, har også blitt lagt ned. Staten Tennessee tok over eiendommen og skolen ble sett på med skepsis siden det gikk så mange svarte elever på skolen. I dag ses skolen på som viktig for borgerrettighetsbevegelsen og det jobbes med å restaurere og å starte opp skolen igjen.

 

Les mer om norske folkehøgskoler
6679

Kommentarer