Til hovedinnhold

Folkehøgskolene er mer enn hekling

I en artikkel i Dagbladet kan vi lese at  Unge Høyre i Sogn og Fjordane lurer på hva slags akademiske kvalifikasjoner man får av å lære å hekle – og om staten skal fortsette å betale for dette. Lenke til artikkelen.
Nå er ikke hekling et linjefag på noen folkehøgskoler og vi har aldri påstått å gi akademiske kvalifikasjoner. Folkehøgskolene er ikke universiteter eller høgskoler og det burde Unge Høyre vite.

Bilder fra Elverum folkehøgskole

Bilder fra Elverum folkehøgskole

Kvalifikasjoner fra folkehøgskole

Folkehøgskolene gir andre kvalifikasjoner – kvalifikasjoner som er viktige både for det enkelte mennesket og for arbeidsmarkedet og samfunnet. Utover at folkehøgskolene gir mange gode opplevelser og nære vennskaper, så  gir folkehøgskolene også dette:

Folkehøgskole lønner seg – menneskelig og økonomisk

Vi er ikke vant med å prate om folkehøgskole i kost-nytte perspektiver, men vi har ingen problemer med å ta den diskusjonen også. Folkehøgskolene sparer penger for både universitetene og høgskolene, for videregående skole, for arbeidsmarkedet og for NAV.

Folkehøgskole for alle

I dag er folkehøgskolene for alle fordi den enkelte eleven kun trenger å betale for mat, hybel, reiser og materiell. Uten statsstøtte vil ikke folkehøgskolen bli det samme spennende skoleslaget der man går på skole med mange typer mennesker, men utelukkende et skoleslag for rike menneskers barn. Dette syns vi hadde vært trist og folkehøgskolene hadde mistet mye av kompetansen det gir å gå på skole med noen som har en helt annen bakgrunn enn deg selv.
Vi ønsker å møte Unge Høyre

Det høres ut som om Unge Høyre i Sogn og Fjordane vet lite om hva folkehøgskoler er. Vi ønsker derfor å invitere dere ut på en folkehøgskole og å ta diskusjonen med dere om samfunnet har råd til å la være å støtte vårt skoleslag.
Vi kan gjerne tilby et kurs i hekling hvis det kan friste.

Valgfag i hekling ved Ringerike folkehøgskole

Valgfag i hekling ved Ringerike folkehøgskole