Til hovedinnhold

Både musikk og friluftsliv! Kan det bli betre? Voss kan by på begge delar. Bli med og dyrk interesser av ulik art. Natur, kultur, bål og song, samspel, ski, fjell, skog, konsert, festival. Søk i dag!

På Voss folkehøgskule har me lange tradisjonar for både musikk og friluftsliv, og kombinerer begge i ei unik linje! Her får du spele konsertarstå på scena og dra på turné. I tillegg får du oppleve variert friluftsliv i verdas vakraste bygd: ski- og idrettsbygda Voss! Lær begge fagfelt av dyktige lærarar i eit unikt sosialt miljø!

I musikken fokuserer me på samspel. Det å spele saman med andre gir uvurderleg musikalsk læring. Du utviklar dine instrumentale ferdigheiter, utvidar det musikalske repertoaret ditt og aukar sjangerforståinga di. I varierte bandprosjekt utviklar du evna di til å lytte, trekkjer linjer mellom teori og praksis, og opparbeider øvingsrutinar og samarbeidsevner i eit fellesskap. Du får også arbeide med låtskriving og arrangering, bruke studio og MacLab, samt planleggje og gjennomføre konsertar.

I frilufsliv ligg fokus på samhald, meistring og læring. Gjennom året har me periodar med variert friluftsliv: alt frå fjellturar, hytteturar og telturar, til rafting og tur til kysten. Vinteren startar me med alpint og snowboard. Som elev på Voss fhs får du årskort i Voss Resort sin gondol og skisenter. Det ligg i gangavstand frå skulen og er ope også for kveldskøyring og helgekøyring. Du får prøve deg på flyging i Voss Vindtunnel! Og sjølvsagt blir det tid på linja til bålkos med gitar og allsong. Målet er at du skal få prøve mest mogleg forskjellig, og klassen får sjølv vere med å påverke kva me skal bruke tid på.

Mandatory: Nei

Price: Included in course price

Ei aktiv og musikalsk reise utanom det vanlege!

På denne turen får du oppleva – og ta del i musikk frå eit vidt perspektiv. Me reiser grønt, med buss, båt og interrail i Europa. Det blir konsertbesøk, museum, jam, kultur og storbyliv. Det blir og rom for aktivitet og friluftsliv undervegs. Me legg detaljplanane saman på linja og skapar vår draumetur. Det beste av alt, fellesskapsfølelsen på tur – at me opplever og får nye erfaringar i lag. – At me finn tonen saman! Bli med oss på eventyr!

Voss Folk High School is an active and creative environment. There are great opportunities for personal growth and immersion in subjects of interest. The school emphasizes the traditions of local and Norwegian culture, the process of acquiring wisdom, and expression of opinion. The school has eight major courses: Music Production, Sports & Outdoor Life, Music & Outdoor Life, Film & Photography, Computing, Computing combined with outdoorlife, and two Extremesport classes. Major course activities are an important part of everyday school life.

Courses at the school

Send applicationAbout the schoolSchool web page