Til hovedinnhold

To improve your e-sport skills together with physical training.

You are going to work with e-sport topics to refine your abilities in games. It is though important also to maintain the whole body by training differnt sports, fitness.

Excursion to Fuerteventura, Canary Islands. 

Mandatory: Yes

Price: Included in course price

Bli med og opplev CS på aller høgaste nivå, og ver ein del av den utrulege atmosfæra! På E-sport aktiv vil vi i løpet av året reise på èi stor e-sport turnering, der lag frå heile verda knivar om store premiepengar og mogelegheita til å løfte trofeet framfor tusenvis av fans. Her vil vi også utforske lokal kultur og prøve oss på aktivitetar som utfordrar og passar dei fleste! I 2023/2024 reiste vi til København der vi var deltok på BLAST Premier Fall Final i Royal Arena, der dei beste laga frå heile verda var samla. 

Det er slik at datoane for dei store turneringane blir sleppt litt seinare enn det folkehøgskolar klarer gje ut av informasjon, men vi på E-sport Aktiv tar sikte på å få med oss èi slik turnering per år. Dermed er det klart at destinasjonen vil være ulik frå år til år, og at vi er fleksible på kva turnering det blir og kva reisetidspunktet vert.  

  

The school is a Christian boarding school where friendship, mutual respect and understanding are important parts of our educational program. The school is open for students from all beliefs and religions.

The school is connected to a Norwegian lutheran missionary organisation (Normisjon) and our educational program is based on Christian principles.

The school situated 2 km from Førde, a town of about 12 000 inhabitants.

The dormitory includes 18 single rooms and 36 double rooms for a total of 110 students. We have seven dorm units, each with its own livingroom and a small kitchen. The dormes have mixed genders but there is always one gender in each room. Some of the rooms have a private bathroom at increased cost, some rooms have shared bathrooms with separat lockers.

The school is open to everyone whether your background is secondary school, grammar school, high school or experience from work. Most students are 19 years old and age limit is 18 years. Exceptionally we can take younger students.

Main Courses are found below:

In addition we have some common subjects and elective subjects that subject to change every year.

Courses at the school

Send applicationAbout the schoolSchool web page