Til hovedinnhold

Viktige voksenpersoner

Faglig innhold og lærernes kompetanse skårer høyt når folkehøgskolene fire år på rad har hatt de mest fornøyde elevene i Norge. Personalets engasjement er også viktig for elevene.

Tekst: Marit Asheim

 

– Britt-Åfrid har blitt som en ekstra mor for meg, sier Andrea Næss, elev ved Sing/songwriter-linja på Seljord folkehøgskule. – Vi fikk god kontakt allerede første skoledag, og hun har alltid tid til meg, roser hun om den blide kjøkkenassistenten på skolen.

Andrea Seljord

– Vi fikk god kontakt allerede første skoledag, og hun har alltid tid til meg, forteller Andrea Næss om kjøkkenassistent Britt-Åfrid på Seljord folkehøgskule.

 

Årsaken til fornøyde elever

 

Noe av det folkehøgskolene skårer aller best på i EPSI-undersøkelsen er opplevd «servicekvalitet». I dette begrepet inngår blant annet personalets engasjement, tilgjengelighet, medmenneskelighet og veiledning. På både spørsmål om «personalets imøtekommenhet og serviceinnstilling» og «de ansattes evne til å gi deg råd og veiledning» får folkehøgskolene veldig god rangering. Gjennom året er det altså ikke bare lærerne som blir viktige for elevene, men også andre ansatte.

– For meg har Britt-Åfrid blitt en veldig viktig person dette året. Jeg opplever at jeg kan snakke med henne, bli hørt, og vet at det jeg deler blir mellom oss, sier Andrea.

De to har funnet en sofa i peisestua hvor de med jevne mellomrom mer enn gjerne deler tanker over en kopp kaffe. For mange folkehøgskoleelever er dette året det aller første hjemmefra. Personlig og nær voksenkontakt blir derfor viktig for mange av elevene.

– I tillegg til å lytte er Britt-Åfrid flink til å dele både tips og råd. Enten det gjelder opplevelser i skolehverdagen, eller i livet generelt. Dette er ting jeg definitivt tar med meg på veien videre, sier Andrea.

 

Ser den enkelte

 

Med tilgjengelige lærere og andre voksenpersoner også utenfor undervisningstid, skiller folkehøgskolene seg fra andre utdanningsinstitusjoner. At elevene bor på internat, spiser alle måltider her, og lever livet 24 timer i døgnet på skolen, gjør at man kommer tett på hverandre og blir godt kjent i løpet av ni innholdsrike måneder. Folkehøgskolenes undervisningsform har også fokus på den enkelte elev. Alle skal bli sett, og få både faglige og personlige utfordringer i løpet av året.

– Positive ord på en litt tung dag er alltid godt. Eller et varmt smil. Mye av det vi har snakket om i sofastundene våre er ting jeg kommer til å huske lenge. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å ha kontakt også etter at skoleåret her er slutt, sier Andrea.

– Britt-Åfrid er rett og slett en person jeg har blitt veldig glad i!

120