Til hovedinnhold

Det er ikke for sent å søke på folkehøgskole

Folkehøgskolene har ikke søknadsfrist. 15. november startet opptaket og det varer helt fram til skolene starter i august. Det er likevel lurt å søke nå da mange linjer blir tidlig fulle. 

Vil du ha et år med friluftsliv? Du kan fortsatt søke om plass på folkehøgskole

Vil du ha et år med friluftsliv? Du kan fortsatt søke om plass på folkehøgskole

Folkehøgskolene får mange henvendelser fra folk som tror det er for sent å søke på folkehøgskole. Grunnen er at folkehøgskolene startet med å ta opp elever 15. november.

Siden mange andre utdanningsinstitusjoner har søknadsfrister, så er det mange som tror at folkehøgskolene også har det. Det er derfor viktig å understreke at folkehøgskolene ikke har søknadsfrist. 15. november var datoen skolene begynte å ta opp elever, ikke datoen de sluttet å ta opp elever.

Du rekker fortsatt å få plass på folkehøgskole!

Du rekker fortsatt å få plass på folkehøgskole!

Hvordan velge folkehøgskole?

Nye rekorder i antall søkere

I fjor satte folkehøgskolene rekord i antall elever. På tross av gode tall i fjor, melder mange folkehøgskoler om at de har fått enda flere søkere i år. Det betyr at enkelte linjer allerede er nesten fulle. Med 600 ulike linjer så vil det dog ikke være vanskelig å finne plass på en folkehøgskole. Husk at du kan søke helt fram til skolestat!

Oversikten over alle skoler og linjer på norske folkehøgskoler finner du her.

Folkehøgskolene har mange spennende linjetyper

Folkehøgskolene har mange spennende linjetyper

Hvordan søke?

Hver enkelt folkehøgskole har sitt eget søknadsskjema. Alle søknadsskjemaene ligger her. Vanligvis vil man få svar fra skolen kort tid etter man har sendt en søknad. Noen skoler sender svar på epost eller SMS mens andre svarer med brev.

Hvis man får tilbud om plass på en linje så får man gjerne en frist for å takke ja til plassen. Hvis man takker ja til en plass på en folkehøgskole, så må man betale innmeldingspenger til skolen. Når man har betalt innmeldingspengene så kan man lene seg tilbake og glede seg til et flott år på en av Norges 80 folkehøgskoler.

Lykke til!

Folkehøgskoleåret byr på mange store opplevelser!

Folkehøgskoleåret byr på mange store opplevelser!

899