Til hovedinnhold

Leve hele livet, lære hele livet! 

I Norge er det 80 folkehøgskoler spredt over hele landet. Fra nord til sør. I bygd og by. Folkehøgskolene er på mange måter desentraliserte ressurssentre innenfor er bredt spekter av fagområder. Det sitter i ryggmargen til folkehøgskolene at vi skal bidra til folkelig opplysning for alle.

seniorkurs pensjonist Nestor digital hverdag hjelp folkehøgskole

På kurset i ny teknologi får elevene hjelp og veiledning underveis når de står fast.

 

Mange tenker først og fremst på folkehøgskolen som et annerledes skoleår der ungdom flytter hjemmefra etter videregående. Det er i og for seg riktig. Det er helårskurs for ungdom som er tyngdepunktet i folkehøgskolenes virksomhet. Men folkehøgskolene er også mye mer.

Hvert år er ca 15.000 personer deltakere på andre typer kurs i regi av folkehøgskolene – også kalt kortkurs. Disse kursene gir verdifull påfyll og aktivitet til et bredt spekter av befolkningen. Til unge som eldre. Som for eksempel aktivitetsdagene på Ringerike Folkehøgskole som årlig samler 100 unge funksjonshemmede til en uke med aktivitet, trening og fellesskap. Eller kursene på Nestor i Vestfold der eldre lærer å bli gode og selvstendige digitale brukere. Eller Gubbetrimmen på Skogn, der eldre herrer ukentlig møtes til fysisk aktivitet og bevisstgjøring rundt ulike temaer, som for eksempel «Kreft hos menn».

Les her om den unike folkehøgskolen på Ål som arrangerer utallige kurs av variable lengder.

Dette er bare noen av mange eksempler på kurs som folkehøgskolene tilbyr. Kurs som regjeringen i statsbudsjettet sier de vil «fase ut støtten» til.

Aktivitetsdagene på Ringerike Folkehøgskole samler årlig 100 unge funksjonshemmede til en uke med aktivitet, trening og fellesskap.

Lære hele livet

Utenforskap, ensomhet, passivisering er ord som ofte brukes i samfunnsdebatten om utfordringer i vår tid. Ofte knyttes det til både til den yngre og eldre delen av befolkningen. Regjeringen har lansert en kompetansereform som heter «Lære hele livet». Samtidig er det lansert en eldrereform som heter «Leve hele livet». Folkehøgskolene har mye å tilby både når det er snakk om å lære og å leve hele livet. Folkehøgskolene har en 154 år lang norsk tradisjon i å drive bred folkeopplysning. Vi har skolene, vi har kompetansen, vi har lærerne. Tenk for noen muligheter dette kan gi?

Regjeringens ønske om å kutte i støtten til kortkurs er som å gå baklengs inn i framtiden. De går samtidig baklengs inn i egne reformer.

La oss heller snakke om hvordan folkehøgskolene gjennom kortkursene kan bidra til at enda flere både kan leve og lære – hele livet.

Folkehøgskolene strekker ut en hånd og er klare!

78