Til hovedinnhold

- Lei av at alt skal måles og vurderes ned til minste detalj

«Mange elever er rett og slett lei av at alt de gjør skal måles og vurderes ned til minste detalj», skriver kommende folkehøgskoleelev Linn Østgaard.

 

Nå er vi i april, og for mange elever inkludert meg selv betyr det at vi snart skal videre. Etter tre år på videregående, og 13 års skolegang skal vi bestemme hva som skal skje videre. Det er nå tid for å bestemme seg.

Selv har jeg gjort som mange andre, og valgt et år på folkehøgskole.

Ifølge folkehogskolene.no er antallet søkere for skoleplass ved en folkehøgskole fra høsten det største noensinne. Årets søketall var fire prosent høyere enn den gamle rekorden. Hvorfor velger så mange elever et år på folkehøgskole? Er det for å unngå karakterpresset, eller er det fordi man ikke er klar for studentlivet?

 

Linn

Linn Østgaard har som mange andre valgt folkehøgskole etter videregående. I sin kommentar lufter hun hva hun tror rekordsøkningen skyldes.

 

Folkehøgskole – mer populært enn noen gang

På folkehogskolene.no står det at flere elever har skrevet om karakterene i sine søknader. Etter 13 års skolegang med karakterer, prøver, innleveringer og andre vurderingsoppgaver velger altså flere og flere folkehøgskoler. Hvis dette er bakgrunnen for økningen i antall søkere, ser jeg det som et hint til skoleverket.

Mange elever i dag er rett og slett lei av at alt de gjør skal måles og vurderes ned til minste detalj.

Greit nok at vi vil ha velutdannede elever i landet, men et sted må grensen gå. Det er så mange regler i dagens skole at elevene velger det bort for ett år. Det er nok også andre grunner til at man velger folkehøgskole, men vurderingene har stor betydning. Det bør gjøres noe med tanke på at flere velger skolegang uten vurderinger for å lære mer om noe de har interesse for.

Kan det også være det at dagens elever ikke er klare for å starte med studentlivet? Før i tiden startet man på grunnskolen da man var sju år. I mange år nå har elevene startet det året man fyller seks år. Kan det ha noe å si at elevene i dag er yngre når de er ferdige med utdanningen enn tidligere? At man rett og slett trenger et år på å bli litt eldre. Et år for å finne en riktig utdanning for hva man skal gjøre resten av livet.

Trengte modnes på folkehøgskole

Jeg føler meg sikker på at mitt valg var riktig.

 

Kommentaren sto først på trykk i Avisa Hadeland.

52