Til hovedinnhold

Er du usikker på hva du skal gjøre til høsten?

Det kan være lurt med et år på folkehøgskole. Der kan man drive med det man liker – og prøve mye nytt!

På folkehøgskolen får man også prøve ting man aldri har gjort før - og man får strukket grensene for hva man tror man kan

På folkehøgskolen får man også prøve ting man aldri har gjort før – og man får strukket grensene for hva man tror man kan

Folkehøgskole – mer populært enn noen gang!

 

Akkurat nå sitter mange ungdommer og lurer på hva de skal gjøre til høsten. Flere og flere velger et år på folkehøgskole før de går i gang med videre studier eller før de går ut i arbeidslivet.

Fordelen med folkehøgskole er at man kan prøve ut det man liker. Man kan også velge noe man aldri har gjort før uten å tenke på at man vil få dårlige karakterer. Folkehøgskolene har ikke karakterer eller eksamen og man kan fokusere på å lære fordi det er gøy å lære.

Oversikt over alle linjer på folkehøgskolene

 

Hva er folkehøgskole?

Folkehøgskole er et år der man flytter inn på skolen og bor der sammen med de andre som går på skolen. Skoleåret er satt sammen av linjefag, valgfag, fellesfag, studieturer og ulike felles prosjekter. I tillegg skjer det mye på kveldene og i helgene, enten det er noe skolen arrangerer eller noe elevene finner på selv.

De fleste linjer har en praktisk tilgang til faget. Det betyr at man lærer ved å gjøre det man lærer om.

Ønsker man å lære om vikingetiden, så kan man velge en vikingelinje der de smir og vever slik vikingene gjorde det. Ønsker man å lære mer om internasjonal solidaritet så velger man en av de mange solidaritetslinjene der man reiser ut og studerer internasjonal solidaritet i praksis.

De fleste velger folkehøgskole etter videregående skole, men flere og flere velger å ta et år på folkehøgskole som en pause på høyere utdanning eller etter de har vært i førstegangstjeneste. Det er heller ikke uvanlig å ta folkehøgskole før man er ferdig med videregående skole.

Vi får mange spørsmål om folkehøgskolene har ferier og det har de selvfølgelig. Skolene har helt vanlige ferier som høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie. I tillegg har man hjemreisehelger der man kan velge å reise hjem for å besøke venner og familie.

Studieturer er også en del av året på folkehøgskole, enten man reiser til nærområdene eller til den andre siden av kloden

Studieturer er også en del av året på folkehøgskole, enten man reiser til nærområdene eller til den andre siden av kloden

Nå er opptaket i gang

 

Hvorfor velge folkehøgskole?

Etter mange år med eksamener og karakterer kan det være godt med et år der man får prøve noe nytt. Halvparten av dem som velger folkehøgskole, forteller at det er fordi de trenger et år der de gjør noe litt annet enn det de har gjort tidligere. Enkelte er usikre på hva de skal velge videre og trenger et år til å tenke seg om. Mange velger også folkehøgskole fordi de ønsker nye impulser og å treffe nye mennesker.

Den viktigste grunnen til å velge folkehøgskole er at folkehøgskolene rett og slett er gode skoler. Bare spør alle de tidligere elevene som drar hjem hvert år og forteller om det flotte året de har hatt. Folkehøgskolene kommer også svært godt ut av de årlige tilfredshetsundersøkelsene fra analysebyrået EPSI.

Analysebyrået EPSI har spurt norske folkehøgskoleelever hvorfor de er så fornøyde med å gå på folkehøgskole og det sosiale var det som ble trukket fram av mange.

Analysebyrået EPSI har spurt norske folkehøgskoleelever hvorfor de er så fornøyde med å gå på folkehøgskole og det sosiale var det som ble trukket fram av mange. Denne ordskyen er laget av elevenes beskrivelser av året på folkehøgskole.

På folkehøgskolene lærer man om fagene man velger, men man får mer på kjøpet.

Læringsglede: Folkehøgskolene jobber mye med det vi kaller læringsglede. Motivasjonen for å lære blir større når du lærer fordi du har lyst istedet for å pugge for å få gode karakterer.

Samarbeid: Når man bor på skolen og er sammen med de andre elevene hele dagen, så lærer man mye om dette med å samarbeide med andre. Dette er kunnskap som er viktig siden i livet!

Hvorfor velge folkehøgskole – les hva tidligere elever forteller

 

Hva koster folkehøgskole?

Selve undervisningen er statsstøttet, men man må betale for hybel, mat, studieturer og materialer. Prisen på dette kan variere fra skole til skole og fra linje til linje. Det er er spesielt reisemål og lengen på studieturen som avgjør hvor mye man må betale for å gå på folkehøgskole.

Man får støtte fra Lånekassen når man går på folkehøgskole. Støtten er den samme som når man går på universitet eller høgskole.

Les mer om pris, lån og stipend når man går på folkehøgskole

Folkehøgskoleåret er et sosialt år der man blir bedre kjent med folk man ellers aldri ville møtt

Folkehøgskoleåret er et sosialt år der man blir bedre kjent med folk man ellers aldri ville møtt

 

Hva slags linjer kan man velge på folkehøgskole?

Det er 80 ulike folkehøgskoler og man kan velge mellom mange hundre linjer. Noen linjetyper, slik som musikk og friluftsliv, finnes på mange skoler. Andre linjer, slik som cosplay og psykologi, kun finnes på noen få.

Finn alle linjer og folkehøgskoler her.

Hvis du synes det er vanskelig å velge linje, så kan det være greit å tenke på at du ikke velger for resten av livet slik man ofte gjør det når man søker universitet eller høgskole. Man har derfor større frihet til å velge en linje fordi man er nysgjerrig eller fordi man har lyst til å drive med akkurat det i et år.

Slik velger du riktig folkehøgskole

Har du noen gang prøvd isklatring? Kanskje dette er noe du skal prøve til neste år?

Har du noen gang prøvd isklatring? Kanskje dette er noe du skal prøve til neste år?

 

Hvordan søker man om plass på folkehøgskole?

Opptaket til folkehøgskolene er i gang. Det betyr at du kan søke nå og få svar ganske fort. De fleste skoler gir svar på noen få dager.

Her søker du om plass på folkehøgskole.

Alle skoler har eget opptak og egne regler, men de fleste tar opp elevene etter når de søker.

Det betyr at man har større sjanse til å få plass om man søker tidlig enn om man søker sent.

Alle folkehøgskoler tar opp elever helt fram til skolestart eller til linjene er fulle. Siden folkehøgskolene har blitt svært populære de siste årene, så er enkelte linjer fulle allerede nå og flere vil bli det utover våren.

Folkehøgskolene ser ikke på dine karakterer. De fleste vuderer søknaden ut fra hvorfor du søker på linjen. Det kan derfor være lurt å svare godt på spørsmålene folkehøgskolene stiller deg i søknadsskjemaet.

Hvis du får plass på folkehøgskole så må du takke ja til plassen. Du må også betale inn et administrasjonsgebyr innen en viss frist for å være sikker på at plassen er din. Når dette gebyret er innbetalt så trenger du ikke gjøre annet enn å lene deg tilbake og glede deg til et fantastisk år som begynner i august.

Søk nå og sikre deg et år du aldri vil glemme!

Søk nå og sikre deg et år du aldri vil glemme!

Det er ikke for sent å søke på folkehøgskole

240