Til hovedinnhold

Kjære Erna...

REGJERINGENS FORSLAG TIL KUTT I STØTTEN TIL FOLKEHØGSKOLENE

Av Bjørn Berentsen 

Rektor ved Åsane folkehøgskole

Innlegget ble publisert i Bergensavisen tirsdag 24.oktober 2017

 

 

 

 

Kjære Erna Solberg,

For litt over fire år siden, sommeren før du ble statsminister, satt du og jeg sammen med fem andre rektorer på et møterom i Bergen og snakket sammen om hva du og Høyre ønsket at folkehøgskolene skulle levere. Du sa at det var viktig at vi leverte kompetanse som samfunnet trenger.

Statsminister Erna Solberg

For fire års siden mente Statsminister Erna Solberg at folkehøgskolene leverte kompetanse som samfunnet trenger.

Jeg føler meg trygg på at folkehøgskolene oppfyller dette kravet, og vi jobber målrettet med å bli tydeligere på å dokumentere dette i det offentlige rom. Jeg vet at du støtter arbeidet vi gjør i forhold til ungdommen, men også kortkursene er viktig for skolene og for mange mennesker.

I statsbudsjettet for 2018 kutter regjeringen det direkte tilskuddet til folkehøgskolene med 25 millioner kroner, og sier at dette skal kuttes i skolens korte kurs, dvs det tilbudet skolene gir utover årskurset. I tillegg foreslår dere 11 mill. i reduksjon i studiestøtten til ungdom som ønsker å gå på folkehøgskole.

Lov om folkehøgskoler

Kursordningene i folkehøgskolene er hjemlet i lov om folkehøgskoler, og i forskriftene til denne loven er det gitt regler for hvilke krav som stilles til skolene ved arrangering av korte kurs.

Dersom disse kravene bør evalueres og kanskje endres, er det opp til de politiske myndigheter å ta tak i dette, men det må forventes at dette gjøres på en real og ryddig måte, ikke ved et budsjettkutt som kommer som «julekvelden på kjerringa».

Begrepet livslang læring har gjennom mange år vært et slagord for våre politikere. Det har vært fremholdt hvor viktig det er å ta til seg kunnskap gjennom alle stadier i livet.

Kunnskapsminister Asheim har ved flere anledninger gitt uttrykk for at kurs i folkehøgskolen ikke skal være et tilbud til folk i aldersgruppen 50 pluss. Hvor blir det da av de vakre politikervisjonene om å ivareta livslang læring.

Eldre mennesker i et klasserom

Vi snakker om livslang læring i folkehøgskolen.

Det å delta på folkehøgskolenes læringsarenaer skal, etter Asheims utsagn, være forbeholdt de hovedsakelig i gruppen mellom atten og tjueto år.

Antallet korte kurs ved folkehøgskolene varierer sterkt. Noen skoler har få eller ingen kurs, noen har et større antall kurs og to skoler driver bare med korte kurs, for en stor del rettet mot seniordeltakere (pensjonister).

På Åsane folkehøgskole har vi mange deltakere på korte kurs hvert år, omregnet utgjør disse rundt 20 helårselever. Disse deltar på kursene fordi det oppleves som meningsfylt og berikende, både faglig og sosialt. Kortkursene er viktig både for skolene og for samfunnet. For skoler som vår vil tapet av kortkurselever føre til at en vesentlig kontaktflate mot lokalmiljøet forsvinner.

Vi snakker om livslang læring og om inspirasjon til å leve gode liv.

 

93