Til hovedinnhold

Gladmelding til folkehøgskolene

Kristelig folkeparti og Venstre har, sammen med regjeringen, blitt enige om å ta bort kuttet som regjeringen foreslo i tilleggsproposisjonen.

– En anerkjennelse av skoleslaget vårt, sier daglig leder i Folkehøgskolerådet Odd Arild Netland.

– Med dette budsjettet viser støttepartiene og regjeringen at de verdsetter folkehøgskolene og jobben vi gjør, sier daglig leder i Folkehøgskolerådet Odd Arild Netland.

2015-08-31_1441029474

I tillegg, men utenom budsjettet, har Kunnskapsdepartementet bevilget 1 410 000 kroner til et mentor-pilotprosjekt i folkehøgskolen. Folkehøgskolene ønsker å starte en mentorordning for ungdommer som har falt ut av videregående skole, tilsvarende en ordning som finnes på de danske folkehøgskolene. Nå får skoleslaget mulighet til å begynne et pilotprosjekt på tre folkehøgskoler.

Åpner for flyktninger

Folkehøgskolene har de siste årene opplevd et solid høyt elevtall og høsten 2015 startet rekordmange elever på folkehøgskolene. På tross av fulle skoler har folkehøgskolene tilbudt å ta imot unge flyktninger som elever.

-Vi ønsker å bidra og vi kan gi flyktningene et godt tilbud med norskopplæring og et sosialt nettverk, sier Odd Arild Netland.

Rundt halvparten av alle folkehøgskoler åpner for å ta imot flyktninger som elever allerede fra årsskiftet. Flere folkehøgskoler har unge flyktninger som elever i dag.

 

Vefsn folkehøgskole på Mosjøen mottak.