Til hovedinnhold

Ja til dugnad for flyktningene – nei til kuttforslag

Folkehøgskolene har tilbudt å delta og bruke sin kompetanse i arbeidet med å motta flyktninger på en god måte. – Det er derfor uforståelig at regjeringen legger inn et kutt på 10 millioner kroner i tilskuddet til folkehøgskolene sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet.

Den økte flyktningestrømmen krever en felles nasjonal innsats. I stedet for å kutte i tilskuddet til folkehøgskolene, ber vi om å kunne få bidra med det vi er gode på:

  1. Folkehøgskolene ønsker å stille 200 elevplasser til disposisjon for mindreårige asylsøkere.
  2. Folkehøgskolene deltar aktivt som møteplass for flyktninger på mottak.
  3. Folkehøgskolene arrangerer aktuelle kortkurs for flyktninger i samarbeid med kommunene.
  4. Folkehøgskoler stiller ledige boliger til disposisjon for flyktninger i samarbeid med kommuner.
Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland, ønsker at folkehøgskolenes kompetanse skal brukes til å hjelpe flyktninger

Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland, ønsker at folkehøgskolenes kompetanse skal brukes til å hjelpe flyktninger

 

– Flere skoler har allerede tilbudt dette til sine hjemkommuner, og mye godt samarbeid har startet opp. Vi ønsker å være en ressurs! Istedenfor å stramme til forskriftene for folkehøgskolene for å spare inn 10 millioner kroner, burde man åpne opp og gjøre det lettere for å være aktive i dugnaden for flyktningene, sier Netland.

 

Kuttet er rettet mot folkehøgskolenes korte kurs og er en reprise fra forslaget til kutt i 2014, et kutt som Stortinget sa nei til.

 

– Folkehøgskolene ønsker å delta aktivt med sine ressurser i dugnaden for å ta i mot flyktningene som kommer til Norge! Derfor ber vi at Stortinget sier nei til kuttet og ja til en aktiv bruk av folkehøgskolene for flyktningarbeidet, sier Netland.