Til hovedinnhold

Felles innsats for flyktninger

I september sendte Folkehøgskolerådet ut en melding om et felles initiativ fra folkehøgskolene for å gjøre noe med situasjonen til de mange flykningene som kommer til landet i høst. Flere av skolene er nå i gang med konkrete tiltak.

– Folkehøgskolene har alltid vært et humanitært skoleslag med bistandsprosjekter i mange land, sa Edgar Fredriksen, leder i Folkehøgskolerådet.  – Man kan nærmest si at det ligger i vårt DNA å bidra der det trengs.

 

Elever fra Rønningen folkehøgskole samler inn penger til flyktninger

Elever fra Rønningen folkehøgskole samler inn penger til flyktninger

– Årets musikal på Rønningen har flykninger som tema, forteller linjelærer på Band/studio/scene, Arne Hiorth. Den har fått tittelen «Noas Ark», og skal handle om ulike båtflykninger og deres historie frem mot ombordstigningen i en felles båt. For å finne ekte historier å basere musikalen på, har de startet et samarbeid med flyktningmottaket på Ås i Akershus.  Oppsetningen blir i april, og det jobbes med å skape oppmerksomhet rundt arrangementet. Temaet for musikalen var klart allerede før sommeren, men fikk raskt en enda større relevans enn skolen først hadde tenkt.

I kjølvannet av det første besøket på Ås har også samarbeidet blitt utvidet.

– I desember skal vi ha en aksjonsuke ute på mottaket, sier Hiorth, hvor målet er å bygge et tettere samarbeid mellom elever og ungdommer på mottaket.

– Her vil det bli en bakegruppe som lager julekaker, fotballelever skal organisere kamper og aktiviteter og bandklassen min vil ha musikk-workshop med ungdommer i et musikklokale i nærheten av mottaket, sier han.

Skolen arrangerte også en egen innsamlingsdag tidligere i høst, hvor de aller fleste elevene gikk rundt i skolens nærområde med bøsser og samlet inn penger. Bandklassen spilte på Storo-senteret, som sitt bidrag på aksjonsdagen.

– Totalt fikk vi inn nærmere 90.000 kroner denne dagen. Pengene går til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid på en flyktningeleir i utlandet, sier Hiorth.

Bandklassen på Rønningen folkehøgskole samlet inn penger på Storo storsenter i Oslo

Bandklassen på Rønningen folkehøgskole samlet inn penger på Storo storsenter i Oslo

 

Lokalt samarbeid

Ved Valdres folkehøgskole har de innledet et samarbeid med asylmottaket i nabokommunen, hvor det bor 130 gutter mellom 15 og 18 år.

Valdres folkehøgskule bidrar

– Vi snakket mye tidlig i høst om hvordan vi på best mulig måte kunne hjelpe, sier Manuel Alberto Garcia Alonso, linjeleder for på Cuba-Explore-Costa Rica. Han og klassen startet først en innsamling av klær og sykler, både blant elevene og i nærmiljøet til skolen.

– Engasjementet blant elevene er veldig stort. Vi dro på besøk til mottaket med det vi hadde samlet inn, og hadde et fint møte med noen av guttene der, sier han. I etterkant av møtet har det vært flere samtaler om temaet på skolen, og mange kjente på at de ville bidra med noe mer. Noen av guttene ble derfor invitert på besøk til skolen, for å spise lunsj og spille volleyball.

– For oss har den personlige kontakten blitt enda viktigere enn det å samle inn klær. Disse guttene snakker ikke så mye engelsk, men elevene våre har vist seg kjempeflinke til å kommunisere med kroppsspråk, sier han.

 

Film fra flyktningeprosjektet til Valdres folkehøgskule

 

Flere kontaktpunkter er også planlagt. De samme guttene kommer tilbake til skolen for å ha sykkelverksted sammen med noen elever. Der er tanken at de i fellesskap kan reparere litt på syklene som er samlet inn, samtidig som det gjennomgås litt norske trafikkregler og hva som er viktig å være oppmerksom på langs veien.

– Syklene fører nemlig med seg litt ansvar. Vi vil jo ikke at noen av guttene skal skade seg i trafikken, bare fordi de ikke kjenner til norske kjøreregler, sier han.

Manuel kommer selv fra Cuba, og har personlige erfaringer med det å bli integrert i det norske samfunnet – på godt og vondt.

– Målet med integrering må være at det skal bli lystbetont, og foregå uten press. Man skal ha respekt for andres røtter og kulturer, og slik ønsker jeg at vi også skal møte disse guttene, sier han.

 

Andre folkehøgskoler

I tillegg har flere folkehøgskoler tilbudt kommunene sine å ta imot flyktninger. Soltun folkehøgskole har tatt imot 10 enslige flyktninger som går på skolen og Elverum folkehøgskole har nå to enslige flyktninger som elever på linjen Norwegian Culture/Adventure.

– Det må være en svært god start på et opphold i Norge når man får bo og gå på skole sammen med norske ungdommer, sier Dorte Birch, daglig leder for Informasjonskontoret for folkehøgskolen.