Til hovedinnhold

Elevene bidrar som medmennesker

Elevene jobber praktisk på linjen Sosialt arbeid på Jæren folkehøgskule. De får ulike frivillige oppdrag og fører loggbok over erfaringene de gjør seg.

 

Linjen Sosialt arbeid har hatt god søkning svært lenge. Sosiolog Jorunn Solvang (52)  har 16 års fartstid på folkehøgskolen, og driver linja som har fokus på handlingsrettet praksis.

Jæren sosial Jorun 2

– Det elevene kan bidra med som medmennesker er en viktig del av Sosialt arbeid, og jeg håper jo at de får noe igjen for dette, sier sosiolog Jorunn Solvang har jobbet i 16 år med linjen Sosial arbeid på Jæren folkehøgskule

Dette er linja for ungdom som ønsker å jobbe med mennesker, og Jorunn forteller at det er en rød tråd i opplegget at de får bruke seg selv. De er innom en rekke emner i det sosiale arbeidet – det kan være rusproblematikk, barnevern, fengselsarbeid, psykologi og psykisk helse.

Frivillighetsarbeid står også sentralt gjennom hele skoleåret. Her har elevene ulike oppdrag – det kan være terapiridning, som leksehjelp, fritidsassistent, flyktningehjelp og besøk hjemme hos småbarnsfamilier.

Obligatorisk frivillig

– Å bidra med frivillig arbeid er paradoksalt nok obligatorisk for elevene. Men frivillig arbeid må baseres på lyst og interesse. Derfor er det viktig å finne en oppgave som eleven opplever som givende og lærerik, og det er selvsagt mulig å bytte oppdrag i løpet av skoleåret, forteller Jorunn.

IMG_0269

Linjen Sosialt arbeid hjelper til som frivillige flere steder. Her skal elever fra linjen servere frokost for hjemløse i London

– Vi har et godt samarbeid med Klepp frivillighetssentral som blant annet har en møteplass for rusmisbrukere, og de er glad for å få med ungdom. Elevene jobber ofte to og to, men også alene. Elevene har en loggbok hvor de noterer ned egne refleksjoner og erfaringer, det gir god bevissthet i arbeidet de deltar i, forteller sosiologen.

Destinasjon London

Dette året har Sosialt arbeid 16 elever, fire av dem er gutter. Læreren forteller at det nesten alltid er gutter på linja, men at jentene er i flertall.

IMG_0270

Linjen Sosialt arbeid ved Jæren folkehøgskule består av 12 jenter og 4 gutter

Med så mye praksis er det mye logistikk – mye å holde styr på for linjelæreren.

Studieturer står også på programmet, men det er ingen sightseeing de legger ut på. Destinasjonen er London hvor de jobber to dager som frivillige på et senter for hjemløse. De besøker også ulike organisasjoner. I storbyen benytter de seg av firmaet Unseentours som drives av tidligere hjemløse.

– Det elevene kan bidra med som medmennesker er en viktig del av Sosialt arbeid, og jeg håper jo at de får noe igjen for dette, sier Jorunn.

IMG_0268

Elevene jobber frivillig på The Passage, et senter for hjemløse i London

Nå står den «store» reisen til Sør-Afrika for døren. Linja er to uker i Cape Town, med fokus på frivillig arbeid og læring gjennom møte med mennesker. Elevene arrangerer ulike innsamlingsaksjoner før avreise, til støtte for «institusjonene» de besøker i townshipen utenfor Cape Town. Mye av tiden oppholder de seg i townshipen Khayelitsha, hvor de bidrar i Glorias barnehage og ved det lokale velferdssenteret Iliso Care Society. Der blir de kjent med folk og kultur gjennom overnatting hos familier og workshop med lokale ungdommer i Khayelitsha.

Aktivitetsdag

Det er rikelig med aktiviteter for de heldige elevene på linja. I disse dager skal elvene ut og jobbe i barnehager og skoler – i en linjeuke, med påfølgende aktivitetsdag for lokale barnehagebarn på folkehøgskolen.

Da skoleåret startet i august arrangerte elevene en blåtur for 120 psykisk utviklingshemmede fra en vernet bedrift på Jæren. De sto for ulike aktiviteter, oppgaver, musikk og grilling. Det ble en flott dag med gode tilbakemeldinger.

– Det er gøy stadig å finne på noe nytt og det er veldig positivt å samarbeide med institusjoner i nærområdet. Det er flott for elevene å planlegge noe – og så sette det ut i praksis med aktiviteter, avslutter en engasjert Jorunn Solvang.

IMG_0267

Linjen Sosialt arbeid har akkurat vært i London og jobbet med hjemløse. Nå står Cape Town for tur

 

 

292