Til hovedinnhold

-Alle har godt av en pause etter videregående

– Jeg tror man både kan bli sikrere på hva man skal bli og ta bedre valg om man tar et friår etter videregående, sier Trine Hauge Larsen, ansvarlig for employer branding og rekruttering i Finn.no.

Hva ser de egentlig etter, de som styrer ansettelser i større bedrifter. Hva slags egenskaper er viktige for å få seg jobb i et til tider tøft arbeidsmarked? Og hvordan vurderes et år med folkehøgskole på CV´n? 

Friår teller positivt

– Når jeg vurderer kandidater til stillinger hos oss merker jeg meg om søkerne har gjort noe annet et år. Det teller positivt om de har gått et år på folkehøgskole, jobbet eller vært et år i utlandet. I løpet av et slikt friår vil man bli kjent med nye mennesker, lære å forholde seg til andre og modnes. Jeg tror at alle kan ha godt av dette, da mener jeg å gjøre noe nyttig, ikke bare drive dank, sier Hauge Larsen i finn.no.

- Jeg tror man både kan bli sikrere på hva man skal bli og ta bedre valg om man tar en pause etter videregående, sier Trine Hauge Larsen, ansvarlig for employer branding og rekruttering.

– Jeg tror man både kan bli sikrere på hva man skal bli og ta bedre valg om man tar en pause etter videregående, sier Trine Hauge Larsen, ansvarlig for employer branding og rekruttering i finn.no.

Folkehøgskole – et positivt avbrekk

– Det spiller liten rolle om man blir ferdigutdannet når man er 22 eller 25 år. I dag er det også mange som er lei etter mange års hard skolegang når de er ferdige med videregående, og da tror jeg et friår der man gjør noe annet kan være veldig bra. Det er også mye læring i det å klare seg selv og gjøre noe annet et år. Jeg tenker helt klart at folkehøgskole kan være et slikt positivt avbrekk.

Trine Hauge Larsen trekker frem evnen til å kunne samarbeide med andre som veldig viktig i dagens arbeidsmarked.

– I løpet av et år på folkehøgskole vil man møte folk som er annerledes enn deg selv, omgås folk man kanskje ikke ville valgt som sine venner og leve tett på andre. Dette er viktig lærdom man kan få etter et år på folkehøgskole.

Jeg har inntrykk av at man i løpet av et folkehøgskoleår lærer mye om hvordan man forholder seg til andre og seg selv, og blir mer selvstendig.

Hun mener at valg av folkehøgskole og valg av linje kan si noe om en person og kan gjøre at man blir bedre kjent. – I en intervjusituasjon ville jeg fulgt opp folkehøgskoleåret og spurt f.eks. om hva de tre viktigste tingene man lærte i løpet av året var.

Bilder av seks gutter som synger.

-Jeg har inntrykk av at man i løpet av et folkehøgskoleår lærer mye om hvordan man forholder seg til andre og seg selv, og blir mer selvstendig, sier Hauge Larsen.

Fremtidens arbeidsmarked

Hun trekker frem evnen til å spille på lag, være endringsvillig og kunne tenkte nytt som viktige egenskaper for fremtidens arbeidsliv.

-I lys av tiden vi lever i – digitalisering, automatisering, kunstig intelligens, vi overøses med informasjon, ja, det blir nesten information overload. En viktig egenskap er da å kunne plukke ut det vesentlige – å plukke ut det som er viktig for å løse oppgaver du jobber med. Tredemøllen går bare fortere og fortere. Derfor jeg tror jeg det blir viktig fremover at man er flink til å ta inn mye info og at endringstakten blir raskere.

-Jeg tror at viktige egenskaper i arbeidslivet fremover er å kunne fornye seg og å være tilpasningsdyktig.

Humør er en av Finn.no’s verdier. – Det handler ikke bare om å jobbe og levere, man skal også ha det gøy mens man jobber. Jeg tror rett og slett at det er veldig viktig at man liker arbeidsoppgavene, kollegene og at man har en ordentlig «passion» for jobben, sier Trine.

-I fremtiden må man nok jobbe lenger før man når pensjonsalder og da er det enda viktigere å trives og ha det gøy på jobb.

To jenter med fotoappart foran et bilvrak.

-I fremtiden må man nok jobbe lenger før man når pensjonsalder og da er det enda viktigere å trives og ha det gøy på jobb, sier Trine Hauge Larsen.

Leter ikke bare etter A-studentene

– Hva er viktig for dere når dere skal ansette nye folk?

-Når vi ser etter kandidater til stillinger hos oss ser vi etter de som er læringsvillige, er nysgjerrige, har sosial kompetanse og er tilpasningsdyktige. Den faglige kompetansen ligger selvfølgelig i bunn. Vi er ikke nødvendigvis så opptatt av karakterer og ansetter ikke bare de med A’er og B’er, forklarer Hauge Larsen.

-Vi ser gjerne etter andre ting som utmerker seg i søknaden, ikke «bare» at de har en master. Ting som utmerker seg kan være det man har gjort i et friår. Slike ting hjelper oss med å danne oss et bilde av hele den aktuelle kandidaten. Det er flere her i Finn.no som har en master, men det er ikke et krav for å få jobb hos oss.

Læringsevne og selvstendighet

Egenskaper som er viktige hos Finn.no er evnen til læring.

– Det man lærte i går er ikke nødvendigvis riktig i dag eller i morgen, derfor er det viktig å ha gode teknikker for å lære. Det samme gjelder evnen til å kunne bruke erfaringer man har gjort i en situasjon i en annen.

Ansatte i Finn.no må ta ansvar for seg selv og sine oppgaver. – Her hos oss er vi opptatt av hva man gjør og hva man leverer. Vi har mye frihet og fleksibilitet. Man må kunne strukturere dagene selv, jeg tror også at arbeidslivet ellers går denne veien.

-Hos oss jobber man mye i samarbeid med andre. Ansatte hos finn.no må kunne tilpasse seg det og kunne jobbe godt med andre. Derfor er sosial kompetanse viktig og noe vi ser etter hos aktuelle kandidater, avslutter Hauge Larsen.

Dette er den siste artikkelen i vår serie med HR-sjefer og ledere om utdanningsvalg og framtidens arbeidsmarked.

881