Til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2019: Takknemlige for to nye folkehøgskoler

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 innebærer tilskudd til oppstart for to nye folkehøgskoler: Evje og Svalbard.

– Vi gleder oss over den satsingen på folkehøgskole som Regjeringen viser i budsjettet de har lagt frem i dag, sier Christian Tynning Bjørnø, daglig leder i Folkehøgskolerådet. – De to nye folkehøgskolene på Evje og Svalbard blir et flott supplement til dagens 80 folkehøgskoler, sier Tynning Bjørnø.

Aldri har det vært mer populært å gå på folkehøgskole! Denne høsten startet over 7700 elever på folkehøgskole. Det er ny rekord for fjerde år på rad. Neste høst kan det nå bli enda flere.

De to nye folkehøgskolene på Evje og Svalbard blir et flott supplement til dagens 80 folkehøgskoler.

 

– Veksten i folkehøgskolen er et tydelig signal til resten av Skole-Norge. Stadig flere elever er slitne etter karakterpress på videregående, og sier de ønsker et annerledes år før videre studier. Uten både karakterer og eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjonen til videre læring, sier Christian Tynning Bjørnø.

– Sett i lys av frafallsproblematikken, både i den videregående skolen og i høyere utdanning generelt, er dagens signaler fra Regjeringen et skritt i riktig retning, sier Christian Tynning Bjørnø.

Bildet av Christian Tynning Bjørnø

– Vi gleder oss over den satsingen på folkehøgskole som Regjeringen viser i budsjettet de har lagt frem i dag, sier Christian Tynning Bjørnø, daglig leder i Folkehøgskolerådet.

Savner full studiestøtte

Selv om det satses med nye skoler, holdes fremdeles folkehøgskoleelevene utenfor i opptrappingen til 11 måneders studiestøtte.

– Vi forstår ikke hvorfor folkehøgskolene fremdeles holdes utenfor i opptrappingen av studiestøtten, sier Tynning Bjørnø. – Folkehøgskolene har i dag nøyaktig det samme antall skoledager som andre utdanningsforløp i Norge som er en del av opptrappingen. Hvis Regjeringen virkelig mener at de satser på folkehøgskole, bør de vise det også på dette området, fortsetter han.

fellesskap måltid folkehøgskole matsal

Nedprioriterer kortkurs

I Regjeringens forslag til Statsbudsjett heter det også at støtten til folkehøgskolenes kortkurs skal «fases ut». Dette er alt fra aktivitetsdager for funksjonshemmede, digitale kurs for eldre, og viktige lokale samlingspunkt.

– Hvert år er ca 15.000 personer deltakere på ulike typer kurs i regi av folkehøgskolene – også kalt kortkurs. Disse kursene gir verdifullt påfyll og aktivitet til et bredt spekter av befolkningen, unge som eldre, sier Christian Tynning Bjørnø.

– Regjeringen har lansert en kompetansereform som heter «Lære hele livet». Samtidig er det lansert en eldrereform som heter «Leve hele livet». Her har folkehøgskolene mye å bidra med! Regjeringens ønske om å kutte i støtten til kortkurs er som å gå baklengs inn i framtiden. De går samtidig baklengs inn i egne reformer, sier Tynning Bjørnø.

320