Til hovedinnhold

Positive signaler for folkehøgskolene i regjeringsplattformen

Hurdalsplattformen inneholder positive signaler for folkehøgskolene.

Den nye regjeringsplattformen ser lovende ut for landets folkehøgskoler. – Dette vil gi et godt grunnlag for et spennende samarbeid med den nye regjeringen!

– Regjeringsplattformen legger tydelig vekt på at det er vanlige folks tur og at hele landet aktivt skal tas i bruk. Det henger godt sammen med folkehøgskolenes fokus, sier daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien.

 

Vi støtter en retning som bygger opp under folkehøgskolenes ønske om å være en utdanning for alle, uavhengig av økonomisk, sosial eller fysisk bakgrunn.

Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien, ser frem til samarbeidet med den nye regjeringen.

Verdifull utdanning

I regjeringsplattformen er folkehøgskolene nevnt som en verdifullt alternativ til det formelle   utdanningssystemet i Norge. Folkehøgskolerådet merker seg at regjeringen vil legge fram en nasjonal plan for vekst i elevplasser og etablering av nye folkehøgskoler, gjennomgå støtte- og finansieringsordningene for å bidra til at folkehøgskolene både er mangfoldig og et reelt tilbud for alle og legge til rette for at folkehøgskolelærere kan ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

– Folkehøgskolene representerer ikke bare et viktig år for stadig flere ungdommer, men de er også hjørnesteinsbedrifter i mange kommuner. Denne plattformen gir løfter om at virksomhetene skal kunne få utvikle seg, og fortsatt være viktige arbeidsplasser i hele Norge. Vi ser lyst på det framtidige samarbeidet med den nye regjeringen, sier Tingelstad Wøien.

Hele plattformen

I lenken under finner du hele plattformen til den nye regjeringen.

Hurdalsplattformen
337