Til hovedinnhold

Landets mest fornøyde elever går på folkehøgskole

For åttende år på rad har analysebyrået EPSI målt elevtilfredsheten i det norske utdanningsløpet. Årets måling viser nok en gang at folkehøgskolene har de aller mest fornøyde elevene.

Helt siden målingen startet i 2013, har folkehøgskoleelevene tronet øverst som landets aller mest fornøyde elever. Årets undersøkelse er ikke noe unntak. Mens høgskoler og universitet har en skår på henholdsvis 60 og 65, får folkehøgskolene også denne gangen over 80.

søyler, kundetilfredshet

Folkehøgskolene skårer igjen aller best i målinger utført av analysebyrået EPSI.

Se resultatene fra årets EPSI-undersøkelse på utdanningsløpet i Norge

Sosialt miljø og dyktige lærere

– Det er ikke bare det sosiale miljøet på folkehøgskolene som er svært godt, også faglærerne får gode tilbakemeldinger både med tanke på kompetanse og deres evne til å engasjere elevene, forteller Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge.

Studien viser videre at folkehøgskolene har håndtert koronakrisen på en god måte. Selv om avslutningen på skoleåret 2019/2020 ble ganske annerledes enn planlagt, klarte de fleste skolene omstillingen til fjernundervisning på en bra måte.

Undersøkelsen er gjennomført blant elever som gikk på folkehøgskolene forrige skoleår.

– I sum forteller undersøkelsen at året på folkehøgskole bidro til personlig utvikling, det ga verdifulle bekjentskaper og nettverk, samt gjorde elevene mer selvstendige, fortsetter Høst.

I det store og hele evner folkehøgskolene å levere på forventningene, og vel så det.

fornøyde elever, gruppe

Folkehøgskolene har nok en gang landets mest fornøyde elever. Foto: Torkild Groven

Fornøyde elever gir flere elever

Fornøyde elever er også hovedårsaken til veksten av elever på de norske folkehøgskolene. I år går det rundt 20 prosent flere elever på folkehøgskole enn det gjorde for bare femten år siden.

Årets undersøkelse fra EPSI viser at folkehøgskoleelevene er ekstremt lojale til sin egen folkehøgskole. Her skårer skolene over 85! Mer enn åtte av ti vil anbefale andre å velge folkehøgskole.

– For elevene som startet på folkehøgskole i høst, blir trolig året enda viktigere enn tidligere. De har mistet mye sosialt gjennom våren og sommeren på grunn av koronasituasjonen, sier Marit Asheim, informasjonsrådgiver for Folkehøgskolene.

– Tross smittevern og restriksjoner, opplever årets elever en tilnærmet normal hverdag på folkehøgskolene. Her kan de være sosiale med medelever, og de får fysisk undervisning. De omtaler seg selv som heldige.

 

Les også: Denne høsten er folkehøgskolen stedet du kan være mest sosial

2715