Til hovedinnhold

Kreativitet kan trenes!

Kreativitet kan både øves opp og læres. Det tror initiativtakerne bak SKAP kreativ folkehøyskole, som starter opp i august. – Vi vil ruste elevene for tida som kommer.

 

Tekst: Marit Asheim

 

– På SKAP ønsker vi å gi elevene et mindset rettet mot fremtiden. Rett og slett et tenkesett hvor man hele tiden ser etter nye måter å løse ting på, sier Are Østmo, daglig leder for Lindesnesregionen Næringshage.

– Samtidig skal skolen få betydning for flere enn elevene. Bedrifter og gründere skal få komme inn på skolen, bruke verkstedene, og elevene skal jobbe med konkrete case og utfordringer bedriftene står ovenfor. På den måten ønsker vi å få til sterke samarbeid lokalt, fortsetter han.

 

Verksted SKAP

Sammen med GE Healthcare Lindesnes og Ungt Entreprenørskap huset SKAP årets GründerCamp-finale for videregående skoler. Her er ivrige elever i aksjon.

 

 

Folkehøgskole – perfekt for kreativitet

Nettopp derfor var lokalbefolkningen og bedrifter i Mandal invitert inn på åpen dag i skolens lokaler forrige uke.

– Dette blir ikke noen vanlig skole, og det aller mest karakteristiske blir nok hvor tett knyttet vi vil være til lokalmiljøet i Mandal, sier rektor Ann Birgitte Tveiten.

– Folkehøgskole som skoleslag passer oss perfekt. En skole fri for karakterer gjør at elevene enkelt kan prøve og feile og prøve igjen, helt uten konsekvenser, sier hun.

– Det gir kreativiteten gode kår! Her skal elevene få rom til å teste ut og leke seg med ulike ideer.

Gjennom ulike arbeidsmetoder ønsker skolen at elever etter mange år i et strømlinjeformet skolesystem skal finne tilbake til egne kreative evner.

– Vårt mål er at elevene skal få tilbake troen på at de kan, og på at de kan tenke nytt. De skal få gjenerobre egen kreativitet, sier Ann Birgitte.

– Timingen for å starte opp skolen nå er veldig god, sett i lys av den omstillingen samfunnet nå er i gang med, sier hun.

– Vi blir en skole helt i tiden!

 

Skap 2

– Folkehøgskole som skoleslag passer oss perfekt. En skole fri for karakterer gjør at elevene enkelt kan prøve og feile og prøve igjen, helt uten konsekvenser, sier rektor ved SKAP folkehøyskole, Ann Birgitte Tveiten.

 

Egen FabLab

På SKAP folkehøyskole kommer også en egen «FabLab», eller fellesverksted som det gjerne kalles på norsk. Det betyr et verksted med ulike maskiner tilgjengelig, og med åpen kunnskapsdeling blant brukere eller medlemmer. Noe av tanken med verkstedene er å gi brukere tilgang på dyre maskiner og utstyr de ikke har mulighet til å skaffe seg selv. Samtidig er kunnskapsdelingen mellom brukerne helt sentral. Man tror at læringen går mye raskere når den skjer i et slikt samarbeid.

 

Skap 3

De aller første modellene er laget på SKAPs splitter nye 3D-printer.

 

– Forutsetningene her er noen av de beste jeg har sett i verden. Jeg er ikke i tvil om at dere skal få det til på SKAP, sier Haakon Karlsen.

Haakon Karlsen startet opp Norges første FabLab i Lyngen i 2003, som da også var verdens tredje i sitt slag. I dag finnes det 2000 slike verksteder i verden, i over 100 ulike land. Det globale nettverket som SKAP med dette knytter seg til er altså stort.

På SKAP er det allerede på plass en egen laserkutter og en 3D-printer. Flere maskiner og utstyr vil komme til etter hvert.

 

Skap 4

På laserkutteren kan avanserte mønster skjæres ut i både tre, plast, lær eller andre tekstiler.

 

Skap 1

En av modellene som ble utviklet under workshopen på SKAP. Dette er en redningsdrone, tenkt brukt ved ulike ulykker. Kameraet på dronen melder fra til utrykningskjøretøyene som er på vei, slik at redningsmannskapet er best mulig forberedt når de ankommer ulykkesstedet.

366