Til hovedinnhold

Her er de mest fornøyde ungdommene

Folkehøgskolene slår alle andre utdanninger på hvor fornøyde elevene er. En ny undersøkelse laget av analysebyrået EPSI viser at elevene på folkehøgskole er mer fornøyde enn dem som studerer på universitet og høgskole, og dem som tar førstegangstjeneste. Folkehøgskolene har rett og slett de mest fornøyde ungdommene.

Elevene på de norske folkehøgskolene er de mest fornøyde.
Bilde: Helgeland folkehøgskole

For sjuende året på rad har analysebyrået EPSI målt tilfredsheten med universiteter, høgskoler, folkehøgskoler og førstegangstjeneste. Folkehøgskolene har hele tiden ligget helt i topp. Elevene melder seg svært godt fornøyd med året de har hatt på en av landets mange folkehøgskoler.

BI-student: – Folkehøgskolen har gjort det enklere å bygge relasjoner

Enda mer fornøyde enn i fjor

Det er elevene som gikk på en av de norske folkehøgskolene i fjor som har blitt ringt opp og spurt om hva de synes om skolen de gikk på. Tilbakemeldingene er svært gode – og enda bedre enn de siste årene.

Elevene ved norske folkehøgskoler er svært fornøyd med året de har hatt på en av landets skoler

Elevene ved norske folkehøgskoler er svært fornøyd med året de har hatt på en av landets skoler

Tilfredse elever er en av grunnene til at folkehøgskolene har opplevd rekordsøknad de siste årene. Svært mange søkere forteller nemlig at hovedgrunnen til at de velger folkehøgskole er at venner og familiemedlemmer har fortalt om det flotte året de har hatt på en av de 83 skolene.

Ny søkerrekord på norske folkehøgskoler

Det er fornøyde elever som er hovedgrunnen til at folkehøgskolene har søknadsrekord hvert eneste år. Bilde: Valdres folkehøgskole

Det er fornøyde elever som er hovedgrunnen til at folkehøgskolene har søknadsrekord hvert eneste år.
Bilde: Valdres folkehøgskole

Mer fornøyde enn studenter på universiteter og høgskoler

Elevene ved norske folkehøgskoler er mer fornøyde enn studentene ved universiteter og høgskoler, og enn dem som tar førstegangstjeneste.

Folkehøgskolene skårer høyere enn universitetene og høgskolene på både det faglige innholdet og det sosiale miljøet.

Folkehøgskolene skårer spesielt høyt på lærernes faglige kompetanse og det sosiale miljøet på skolen

– Elevene ved folkehøgskolene forteller om et meget godt sosialt miljø, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge i en pressemelding. Elevene mener at året på folkehøgskole har utviklet deres sosiale egenskaper og gitt dem et verdifullt nettverk for fremtiden. Elevene trekker også frem faglærernes kompetanse og evne til å engasjere elevene, noe som igjen har bidratt til at elevene opplever å ha fått økt motivasjon og lyst til å lære.

Elevene ved norske folkehøgskoler er både fornøyd med det faglige innholdet og det sosiale miljøet. Bilde fra Folkehøgskolen Nord-Norge

Elevene ved norske folkehøgskoler er både fornøyd med det faglige innholdet og det sosiale miljøet. Bilde fra Folkehøgskolen Nord-Norge

Skårer høyt på «verdi for pengene»

Det mest overraskende er nok at folkehøgskolene skårer høyere enn universitetene og høgskolene på «verdi for pengene». De fleste universiteter og høgskoler er gratis mens folkehøgskolene koster penger.

– Vi tror at mange folkehøgskoleelever ser at det egentlig er ganske billig å gå på folkehøgskole når de opplever hva de får igjen for pengene, forteller Marit Asheim fra Folkehøgskolene. – Undervisningen på folkehøgskolene er gratis. Det man betaler for er mat, hybel, studietur og materiellet man bruker på skolen. Bare maten og hybelen er nok dyrere når man bor for seg selv, spesielt om man velger å studere i en av de større byene.

Nesten alle elever på norske folkehøgskoler bor og spiser på skolen. De opplever derfor det helt unike sosiale miljøet som oppstår når man er sammen i ni måneder.

NÅ kan du søke folkehøgskole

Elevene på folkehøgskolene forteller om et helt unikt sosialt miljø. Bilde: Jæren folkehøgskole

Elevene på folkehøgskolene forteller om et helt unikt sosialt miljø. Dette er nok en vesentlig grunn at at folkehøgskolene har de mest fornøyde ungdommene. 
Bilde: Jæren folkehøgskole

Les pressemeldingen om tilfredsheten ved norske universiteter, høgskoler, folkehøgskoler og førstegangstjeneste

Nå kan du søke folkehøgskole
787