Til hovedinnhold

En skole for vår tid - og morgendagens muligheter

Vi lever i transformasjonenes tidsalder. En ufattelig spennende tid, med uante muligheter og utfordringer. En tid som krever nye og gode verktøy for å håndtere, skape og forme morgendagens samfunn. Det er vårt ansvar å skape de beste forutsetninger for de unge til å bygge opp sine verktøyskrin.

 

 

Universet, regnbuens farger, siluett

– Evnen til å lære er blitt viktigere enn det å bare vite, skriver Sveinung Skaalnes.

 

Folkehøyskolens verdier, prinsipper og metoder er naturlig relevante for å fostre den menneskelige og medmenneskelige kompetansen som fremtiden krever. Folkehøyskolen har derfor nå en fantastisk mulighet til å bli en plattform for flere unge – på veien til å forme sin egen og vår felles framtid.

 

 

Portrett av blond mann

Sveinung Skaalnes er medgrunnlegger av SKAP Kreativ Folkehøyskole i Mandal.

 

Vår eksponentielle teknologiske utvikling driver konstant og omveltende forandringer på alle områder av livet, fortere enn noen gang tidligere i menneskets historie. Våre sannheter, standarder, vaner og normer, formet av tidligere generasjoner, er på kort tid i ferd med å bli radikalt omskrevet.

Hvordan vi lever, kommuniserer, samarbeider, møtes, reiser, jobber, leker og lærer påvirkes direkte, daglig, og fra mange kanter. Verden og hverdagen har aldri vært mer kompleks og krevd mer av oss mennesker enn den gjør i dag. Derfor er vår forandringsvilje og evne til å håndtere forandring avgjørende for overlevelse, mestring og suksess i tiden framover.

Tilgangen til informasjon, ressurser og teknologier har de siste årene blitt atskillig demokratisert, og det som tidligere var forbeholdt samfunnets autoriteter, bedrifter og “voksne” er nå tilgjengelig for alle – ikke minst for de unge. Rollene, makten, mulighetene og utfordringene i samfunnet er i bevegelse, og dagens ungdom vokser opp på et lyntog i maksfart – gjennom ulendt terreng – uten skinner til å vise vei fordi ingen ennå har gått opp denne løypa.

Lære, avlære, omlære

Unges hverdag er global med en ubegrenset strøm av inntrykk og stimuli 24 timer i døgnet. Deres oppvekstsopplevelse er ufiltrert, interaktiv og skjer «live». Den nye hverdagen stiller stadig høyere krav til deres evne til å ta inn, analysere og vurdere den konstante strøm av meninger, perspektiver og forventninger.

I dag kreves det mer av oss alle for å gjøre reflekterte og gjennomtenkte valg, ta ansvar for oss selv og hvordan våre handlinger påvirker verden rundt oss. Og dagens unge gjør det for første gang, nettopp i dag.

Aldri før har de unges kognitive muskler måtte løfte så tungt, så tidlig i livet.

Våre evner til å lære, avlære og omlære er nøkkelkompetanse i transformasjonenes og forandringenes tidsalder – og våre skoler, utdanninger og læreformer må utvikles for å skape bedre forutsetninger for livslang læring.

Evnen til å lære er blitt viktigere enn det å bare vite.

Grundtvigs visjon, verdier om “det hele menneske”, dannelse, utdannelse og selvutvikling, er både tidløst relevante, og i tiden, nå som vi skal bygge morgendagens og fremtidens skole. En skole som bygger på de universelle menneskelig og medmenneskelige verdiene, og tidens nye krav til mennesket. En skole som forbereder unge til å forstå en verden i forandring, og utvikler deres evne til å skape de nye løsningene. En skole som bidrar til at de unge kan fylle sine verktøyskrin med evne til kreativitet, refleksjon, kritisk tenkende, problemløsing, empati, selvinnsikt og forståelse for andre.

Aldri før har vi så sårt trengt “en skole for vår tid”…

«I’m in your waterfall». Foto fra Instagram @thorisakring , Bjerkely folkehøgskole.

Vær modig!

På samme måte som dagens unge må være kreative problemløsere og håndtere forandring, må vi være kreative og modige når vi utvikler skolene, linjene, opplevelsene og fortellingene våre. Og vi har det vi trenger for å gjøre det; gode skoler, ledere og ansatte med pasjon og kompetanse, samt mot og tro på at fremtiden er noe vi skaper sammen.

Vi må utfordre og utvikle oss selv på alle områder av folkehøgskoleopplevelsen; hvordan vi skaper og jobber med innsikter om hva elever og unge vil ha, hvordan vi prototyper og tester nye linjer og kurser, hvordan vi kommuniserer og driver dialog med fremtidige elever, hvordan vi øker kvaliteten og relevansen på vår kompetanse og metoder.

Morgendagens folkehøgskole blir til når vi sammen våger være kreative, bygge, teste, lære og skape.

 

Sveinung Skaalnes er medgrunnlegger av SKAP Kreativ Folkehøyskole i Mandal.

Hvis du vil vite mer om Sveinung? Klikk på lenken.

 

211