Til hovedinnhold

-Dere har 24 timer til å løse et verdensproblem!

Det var meldingen elevene på SKAP kreativ folkehøyskole fikk. Elevene fikk lite søvn, men god tilgang til pizza og brus. Kreativiteten sto de for selv.

Det var få elever som møtte til morgensamling den morgenen, men det var helt greit. Elevene som skulle delta på «Hackaton» på SKAP kreativ folkehøyskole fikk lov å sove lenge. Klokken 12 skulle de nemlig i gang med en oppgave som ville ta 24 timer å løse.

Elevene på SKAP kreativ folkehøyskole fikk presentert oppgaven på storskjerm. De fikk 24 timer til å løse den.

Elevene på SKAP kreativ folkehøyskole fikk presentert oppgaven på storskjerm. De fikk 24 timer til å løse den. Lærer Ole Henrik Golf (i lys genser) har satt i gang Hackaton

Hackaton er ett av mange overraskelsesprosjekter som elevene har vært igjennom i løpet av året på folkehøgskolen i Mandal. Elevene satte seg i skolens sofaer og fikk se en film der oppgaven ble presentert. I tillegg fikk de en 13-siders brief som inneholdt oppgavene de skulle løse i løpet av de neste 24 timer.

-Vi kommer til å sette fram pizza og brus slik at dere kan holde det gående hele natta, forklarte lærer Ole Henrik Golf til de engasjerte elevene. -Og så er det bare å sette i gang med å jobbe.

Skolen som advarte elevene før de begynte

Trening i kreativ problemløsing

Elevene lot seg ikke be to ganger. De gikk i grupper og satte umiddelbart i gang med å tygge på problemene.

-Elevene har lært ulike teknikker for kreativ tenking, forklarer Ole Henrik, som hadde stor tillit til at elevene skal levere gode svar. -De har gjort dette før.

Kreative ideer som kan gi næringslivet nye løsninger og produkter er hele grunnlaget for den nystartede SKAP kreativ folkehøyskole. Det lokale næringslivet i Mandal og omegn, gjennom Næringshagen, står bak oppstarten av den lokale folkehøgskolen. Næringslivet bruker også skolens fasiliteter – og elever – til å få hjelp med å tenke nytt. Mens Hackaton går av stabelen arrangerer SKAP folkehøyskole også «SKAP innovative dager» der både det lokale næringslivet og elever ved skolen deltar.

Kreativitet er en forutsetning for innovasjon, sier Sveinung Skaalnes.

Sveinung var involvert i oppstarten av SKAP folkehøyskole, men jobber i dag for Hyper Island i Stockholm. Folkehøgskolen i Mandal bruker ham nå til å sette i gang kreative øvelser for både næringsliv og elever.

Sveinung Skaalnes fra Hyper Island i Stockholm er på SKAP folkehøyskole for å undervise både elever og det lokale næringslivet i innovasjon og skaperkraft

Sveinung Skaalnes fra Hyper Island i Stockholm er på SKAP folkehøyskole for å undervise både elever og det lokale næringslivet i innovasjon og skaperkraft

– Vi skal hjelpe elevene til å bli nysgjerrige

Rektor Ann Birgitte Tveiten er veldig klar på SKAP folkehøyskoles viktigste oppgave:

Vi skal hjelpe elevene til å bli nysgjerrige. De skal bry seg om verden og lokalsamfunnet og andre mennesker.

På Hackaton virker det ikke som om det er noen mangel på verken nysgjerrighet eller på å bry seg. Elevene skal løse noen av FNs bærekraftmål og de kan velge mellom ulike oppgaver.

Etter elevene har delt seg i grupper så går Ann Birgitte rundt og ser hvordan det går. Ikke for å sjekke at de jobber, det virker ikke som om det er noe skolen trenger å bekymre seg om, men for å prate med elevene.

Rektor Ann Birgitte Tveiten ser på mens en av gruppene jobber med ideer til deres svar på 24-timers oppgaven de har fått

Rektor Ann Birgitte Tveiten ser på mens en av gruppene jobber med ideer til deres svar på 24-timers oppgaven de har fått

Elevene på SKAP folkehøyskole har hatt stor medbestemmelse på skolen og har blant annet fått være med å lage reglene.

-Jeg forbeholdt meg retten til å nedlegge veto, men stort sett var det svært gode regler som elevene kom opp med. De virket også enige seg imellom. Etter de laget de første reglene så har det blitt strammet inn på noen av dem mens det har blitt åpnet litt opp på noen av de andre.

Hovedregelen er at man skal oppføre seg skikkelig i forhold til hverandre

– Fint at skolen er så tverrfaglig

Elev Guro Hollund  er travelt opptatt med gruppen sin, men gir likevel et lite lynintervju. Hun er fra Grefsen i Oslo, men trives godt i Mandal.

-Det som er fint med SKAP folkehøyskole er at det er så tverrfaglig. Man kan holde på med alt fra miljø til teknologi – du kan holde på med alt.

Det er en ja-kultur og en positivitet på skolen. Alle pusher hverandre opp, er inkluderende og klapper hverandre fram.

Neste år skal Guro være stipendiat på skolen og det gleder hun seg til.

 

Hvis elevene vil endre på møblene i spisesalen, fordi de vil spise på en annen måte, så endrer de på møblene i spiserommet.

Hvis elevene vil endre på møblene i spisesalen, fordi de vil spise på en annen måte, så endrer de på møblene i spiserommet.

-Elevene har virkelig mulighet til å påvirke skolen. Her flytter man rundt på møblene i spisesalen hele tiden, hvis man vil spise på en annen måte. Det er et element av kaos og det gir mulighet til å påvirke.

Det er en struktur, men den er bare ikke inngrodd.

Hun er også godt fornøyd med de ansatte på skolen.

-Det er så sterke lærere her, alle vil noe. Samtidig lytter de til elevene. Hvis en avgjørelse skal tas så er det et helt nettverk som har ulike meninger og da blir det bra.

Hun peker på at skolen har mange ulike typer personligheter og mener at man har godt av det.

-Det er jo det folkehøgskole handler om. Du tror du ikke kan noe og så kan du som regel mye. Da jeg kom hit så hadde jeg stor interesse for planter og da fikk jeg den rollen.

Guro Hollund har tatt over kantinen med plantene sine

Guro Hollund har tatt over kantinen med plantene sine

Nå har Guro tatt over kantinen med plantene sine.

Hun har planene klare for når hun er ferdig med året som stipendiat ved skolen.

-Jeg har lyst til å studere produksjon og produktutvikling ved NTNU. Jeg er interessert i realfag og SKAP folkehøyskole er et flott tilbud for oss som er det.

Spretter sjampanjen for ny folkehøgskole i Mandal

– Gir håp om framtiden

Etter en lang kveld og natt, og intenst jobbing på formiddagen dagen etter, er gruppene klare til å levere deres besvarelser. Odd Arild Netland, leder for Folkehøgskolerådet, er på besøk for å høre elevenes bidrag.

Han var imponert over det han hørte.

Det var et engasjement, en seriøsitet og en kreativitet i måten de gikk inn i problemstillingen på. Dette gir håp for framtiden!

Odd Arild Netland fra Folkehøgskolerådet, var svært imponert over elevene ved SKAP folkehøyskole

Odd Arild Netland fra Folkehøgskolerådet, var svært imponert over elevene ved SKAP folkehøyskole

 

118