Rundskriv 2003:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
   
FHSR-rundskriv 35/03: STATSBUDSJETTET 2004 – INNSTILLING OG DEBATT I STORTINGET

FHSR-rundskriv 34/03: REKTORMØTET 12. – 15. JANUAR 2004 - PROGRAM

FHSR-rundskriv 33/03: RESULTAT AV KOSTNADSUNDERSØKELSE 2002

FHSR-rundskriv 32/03: MINSTEPRIS PÅ OPPHOLD OG KONKURRANSETILSYNET

FHSR-rundskriv 31/03: REKTORSTILLINGEN I FOLKEHØGSKOLENE

FHSR-rundskriv 30/03: STATSBUDSJETTET FOR 2004 - INNSTILLING FRA KUF-KOMITEEN

FHSR-rundskriv 29/03: REKTORSAMLINGEN 2004

FHSR-rundskriv 28/03:

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2004


FHSR-rundskriv 27/03: ENDRING I HUSLEIEGRUNNLAGET

FHSR-rundskriv 26/03: KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2004

FHSR-rundskriv 25/03: FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2004

FHSR-rundskriv 24/03: VITNEMÅL – TRE POENG OG STATENS LÅNEKASSE

FHSR-rundskriv 23/03: TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE 2002 - PURRING PÅ UNDERSØKELSE

FHSR-rundskriv 22/03: MINSTEPRISAR SKOLEÅRET  2004/2005

FHSR-rundskriv 21/03: REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT

FHSR-rundskriv 20/03: UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL REISESTIPEND OG ELEVUTVEKSLING I ÅR 2004

FHSR-rundskriv 19/03: UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2004

FHSR-rundskriv 18/03:

UTENLANDSKE UTDANNINGSSØKENDE ELEVER PÅ NORSKE FOLKEHØGSKOLER - OMFORDELING MELLOM SKOLENE


FHSR-rundskriv 17/03:

FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER I FOLKEHØGSKOLEN


FHSR-rundskriv 16/03:

FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN


FHSR-rundskriv 15/03:

TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE

Vedlegg:
Resultat 2001
Undersøkelse 2002
Forklaring Undersøkelse 2002


FHSR-rundskriv 14/03:

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSLEIETILSKUDD M. VEDLEGG


FHSR-rundskriv 13/03: FOLKEHØGSKOLEN OG FREDSKORPSET UNG

FHSR-rundskriv 12/03: KORTKURSSEMINAR 28. APRIL

FHSR-rundskriv 11/03: HØRING - RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSLEIETILSKUDD

FHSR-rundskriv 10/03: FOLKEHØGSKOLENE OG HUSLEIETILSKUDDET

FHSR-rundskriv 09/03: SÆRATTESTASJON VEDRØRENDE TILSKUDD TIL FOLKEHØGSKOLER

FHSR-rundskriv 08/03: UTREGNING AV TIMEPRIS FOR LÆRERE

FHSR-rundskriv 07/03: SKOLEDOKUMENTASJON OG VITNEMÅL – FELLESLOGO

FHSR-rundskriv 06/03: AVTALE MELLOM FOLKEHØGSKOLENE OG KOPINOR

FHSR-rundskriv 05/03: FOLKEHØGSKOLESTATISTIKK PÅ NETTET

FHSR-rundskriv 04/03: VIKAR FOR TILLITSVALGT

FHSR-rundskriv 03/03: SATSAR FOR TILKALLA FORELESARAR

FHSR-rundskriv 02/03: UTENLANDSKE SØKERE OG OPPHOLDSTILLATELSE

FHSR-rundskriv 01/03: OVERSIKT OVER RUNDSKRIV I 2002

 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no