Til hovedinnhold

Tre grunner til at folkehøgskolene er så populære

Det har aldri vært flere elever på norske folkehøgskoler enn dette skoleåret. Til høsten ser det ut til å bli enda flere. Hva er grunnen?

Tekst: Dorte Birch. Bilder: Svein Finneide og elever ved norsk folkehøgskole

marit asheim

Det har aldri gått flere elever på norsk folkehøgskole, forteller Marit Asheim, informasjonsrådgiver for folkehøgskolene

– Tallene foreløpig er utrolig positive, forteller Marit Asheim, informasjonsrådgiver for Folkehøgskolene. – Det har aldri vært flere elever i norsk folkehøgskole enn i skoleåret vi akkurat har lagt bak oss. Likevel ser det ut til å bli enda flere elever til høsten.
Rekordår for folkehøgskolene – igjen

Jevn vekst

Folkehøgskolene har hatt en jevn vekst de siste ti årene. Faktisk går det rundt 20 prosent flere elever i norsk folkehøgskole enn det gjorde for ti år siden. Det tilsvarer rundt 15 folkehøgskoler. I samme periode har det bare kommet til 3 nye folkehøgskoler, hvilket betyr at de eksisterende folkehøgskolene har vesentlig flere elever enn de hadde for 20 år siden.

Det kan ikke bli så mye fullere

De siste tallene fra juni 2016 viser at folkehøgskolene allerede nå er 95 prosent fulle. Det betyr at mange skoler og linjer er helt fulle. Folkehøgskoler som har ledig plass, tar imot søknader helt fram til skolestart.

Det er ikke for sent å søke på folkehøgskole!

1269019626384342987_248632254

Det er fortsatt mulig å søke om plass på folkehøgskolen

Tre grunner til at folkehøgskolene har blitt så populære

Marit Asheim peker på tre grunner til at folkehøgskolene har blitt så populære.

1, Fornøyde elever gir folkehøgskolene god reklame
Analysebyrået EPSI foretar hvert år en undersøkelse av hvor fornøyd norske elever og studenter er med universiteter, høgskoler, folkehøgskoler, videregående skoler og andre skoleslag. Folkehøgskolene kommer hvert år ut på topp med de mest fornøyde elevene. De fornøyde elevene reiser hjem og forteller om folkehøgskolen til yngre søsken og venner som også får lyst til å dra på folkehøgskole.

Folkehøgskolene har de mest fornøyde elevene

1263588439549493072_248632254

Folkehøgskolene har de mest fornøyde elevene

2, Presset er stort i andre skoleslag

Mange elever trenger et år uten karakterer og eksamen etter stort press på videregående skole. Dette året kan gi elevene læregleden tilbake før de for eksempel begynner på universitet eller høgskole.

– Elevene er mye mer motivert for videre utdanning etter et år på folkehøgskole, forteller Marit Asheim.

De aller fleste har godt av et år på folkehøgskole

1221478437611585007_248632254

Det kan være godt med et år der man lærer på en annen måte og uten eksamen og karakterer

3, Folkehøgskolene har linjer som er relevante og interessante 

Med over 600 ulike linjer så er det noe for enhver smak. De siste årene har folkehøgskolene opprettet populære linjer innen for eksempel esport, spillutvikling og cosplay i tillegg til de mer tradisjonelle linjetypene innen friluftsliv, musikk og teater og mediefag.
I tillegg er selve undervisningsformen på folkehøgskolene tilpasset det morgendagens arbeidsmarked trenger. På folkehøgskolene er det ikke pugging som står i sentrum, men samarbeid og moderne problemløsing.

Dette er de ti mest populære linjene på folkehøgskolen

1262888865377763251_248632254

Folkehøgskolene følger med og har linjer som fenger elevene

Restplasstorget

Mange folkehøgskoler har fulle linjer, men det er likevel mulig å finne plass. Alle folkehøgskoler legger inn ledige plasser på Restplasstorget hver eneste uke. Dersom en elev sier fra seg plassen sin, så vil plassen bli lagt ut der. I tillegg har mange skoler åpnet for å ta inn ekstra elever og det vil derfor være mange typer linjer å velge imellom.

Feilen som ble et lykketreff – hvordan plassen på NTNU glapp på grunn av en feil

linjer

Man kan finne oversikt over alle ledige plasser på Restplasstorget

 

 

342