Til hovedinnhold

Skolen som aldri sover lærer elevene gode søvnvaner

God søvn er viktig for å trives i hverdagen. Ringerike folkehøgskole har fokus på elevenes psykiske helse og søvn er bare ett av områdene de jobber med.  

Ringerike folkehøgskoles slagord er "Skolen som aldri sover". Skolen sover heller ikke når de har fokus på elevenes psykiske helse

Ringerike folkehøgskoles slagord er «Skolen som aldri sover». Skolen sover heller ikke når de har fokus på elevenes psykiske helse

Ringerike folkehøgskole tar elevenes psykiske helse på alvor. Da elevene startet opp i høst fikk alle elevene en oppstartssamtale der de fikk det enkle spørsmålet:

Er det noe vi trenger å vite om deg?

Noen elever ønsket seg flere samtaler og det har gjort at skolen har kunne tilrettelegge tidlig for den enkelte.

Ingen disiplinærsaker

Det er ikke kun lærerne som har samtaler med elevene. Vaktmesteren og kjøkkenpersonalet er også involvert. Det samme er assisterende rektor Kari Evjen som har morgensamtaler med en elev.

Hele personale er involvert i elevsamtalene

Hele personale er involvert i elevsamtalene

– Oppstartssamtalen på høsten gjør at vi blir fortere kjent med elevene og da er det enklere å tilrettelegge for den enkelte, forteller hun. – Elevene har ulike behov.

Den tette oppfølgingen av elevene kan være en av grunnene til at skolen overhodet ikke har hatt disiplinærsaker i år og at ingen elever har sluttet på skolen.

– Det er selvfølgelig et sammensatt bilde, sier Kari Evjen. – Men vi mener det kan være en sammenheng mellom oppfølgingen av elevene og det at vi ikke har hatt noen disiplinærsaker.

Assisterende rektor Kari Evjen bidrar også i samtalene med elevene

Assisterende rektor Kari Evjen bidrar også i samtalene med elevene

Mange blir for flinke for sitt eget beste

Kari Evjen mener at mange ungdommer er for flinke for sitt eget beste.

Det er ikke alle som skal presses

Hun peker på at Ringerike folkehøgskole er en skole med et høyt trykk. Man kan velge mange valgfag og fagtilbudet er både stort og kan oppleves som litt tøft.

– Enkelte elever velger for mange valgfag fordi de er ambisiøse og enkelte ganger må vi hjelpe dem til å begrense seg, forteller hun.

– Andre må vi presse litt for å ta mer, sier hun med et smil.

Skolen har karriereveiledning for alle elevene. Mange ønsker å drive med teater, musikk, design eller kunst resten av livet.

– Vi prater med elevene om dette med å følge drømmen. De må finne en balanse mellom å følge drømmen og å se i øynene at det kan bli tøft. Noen har et drive og synes det er greit å leve på suppe resten av livet, men de må vite hva de går til.

Helsedans og seniorfest

Ringerike folkehøgskole har mange prosjekter for nærmiljøet. Tidlig i februar ble alle eldre i Hønefoss invitert på seniorfest på skolen. Der ble de vartet opp med rømmegrøt og en forestilling fra linjen Stand up og revy.

De eldre på Hønefoss ble invitert til rømmegrøt og revy på Ringerike folkehøgskole

De eldre på Hønefoss ble invitert til rømmegrøt og revy på Ringerike folkehøgskole

– Elevene sang gamle revynumrer som de eldre kunne synge med på, forteller Kari Evjen. – Elevene så kanskje ikke helt humoren i «Hei, serru serru«, men hele salen lo og var med og det syntes elevene var herlig.

Linjen Stand up og Revy underholdt de eldre på Hønefoss med gamle revynumre av Leif Juster

Linjen Stand up og Revy underholdt de eldre på Hønefoss med gamle revynumre av Leif Juster, Hege Schøyen og Einar Rose

Ringerike folkehøgskole har også helsedans med rundt 70 psykisk utviklingshemmede. 60 elever har valgt helsedans som valgfag hver tirsdag og skolen får tilbakemeldinger om at elevene setter pris på å kunne være noe for andre.

Mange sover dårlig

Kari Evjen forteller at mange elever har problemer med søvnen. De kan slite med å sovne på kvelden og det kan være vanskelig å komme seg opp på morgenen.

Elevene er mye mer opptatt av søvn enn tidligere

Skolen har derfor valgt å lage avtaler med den enkelte eleven. Noen trenger hjelp med å legge fra seg mobiltelefonen eller PCn før de skal sove og da avtaler de med skolen at de leverer dem til en ansatt før de legger seg.

– Vi vekker også noen elever som trenger hjelp til å komme seg opp, forteller Kari Evjen.

Når vi spør henne om det ikke er litt morsomt at «Skolen som aldri sover» må hjelpe elevene til å få bedre søvnrytme, så ler hun.

– Vi har så stor aktivitet her at elevene skal være slitne når de legger seg.

Ringerike folkehøgskole er skolen som aldri sover, men som hjelper elevene til å gjøre det

Ringerike folkehøgskole er skolen som aldri sover, men som hjelper elevene til å gjøre det

 

186