Til hovedinnhold

Permisjonsregler ved norske studiesteder

Med forbehold om feil/endringer. Det kan være unntak for enkelte studier. Sjekk reglene til din skole. 

Oversikten ble oppdatert 22. mars 2022.

 

Permisjonsreglene til Universitetet i Oslo

https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/permisjon/

Permisjonsreglene til Universitetet i Bergen

https://www.uib.no/student/48750/permisjon-fra-studiene

Permisjonsreglene til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

https://i.ntnu.no/studiepermisjon

Permisjonsreglene til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget/rettigheter

Permisjonsreglene til Universitetet i Stavanger

https://www.uis.no/sites/default/files/inline-images/atrxTeaO0DT473wdqKkWLz7p6699Sw7jFS75EyhSyyHLBOkanL.pdf

Permisjonsreglene til Universitetet i Agder

https://www.uia.no/student/nyttige-verktoey/permisjon

Permisjonsreglene til Nord universitet

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-10-28-2474/KAPITTEL_6#%C2%A76-5

Permisjonsreglene til OsloMet – storbyuniversitetet

https://student.oslomet.no/permisjon

Permisjonsreglene til Ansgar Høyskole

https://ansgarhoyskole.no/student/studiehverdag/skolens-forskrift

Permisjonsreglene til  Høgskulen på Vestlandet

https://www.hvl.no/student/permisjon/

Permisjonsreglene til  Lovisenberg Diakonale Høgskole

https://ldh.no/student/studieadministrasjon/permisjon

Permisjonsreglene til  NLA Høgskolen

https://www.nla.no/for-studenter/Rettighterogplikter/rettigheter-og-plikter/

Permisjonsreglene til  Politihøgskolen

https://www.politihogskolen.no/for-studenter/permisjon-og-fravar/permisjon-utdanningen/

Permisjonsreglene til Handelshøyskolen BI

https://www.bi.no/studier-og-kurs/soknad-og-opptak/lover-og-forskrifter/#%C2%A7-3-5-utmelding,-studieavbrudd-og-permisjon_194314

Permisjonsreglene til Norges musikkhøgskole

https://student.nmh.no/studiene/tilrettelegging/permisjon

Permisjonsreglene til Norges idrettshøgskole

https://www.nih.no/student/veiledning-og-tilrettelegging/permisjon/

Permisjonsreglene til Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

https://www.himolde.no/studier/Permisjon/

Permisjonsreglene til  VID vitenskapelige høgskole

https://www.vid.no/student/skjema/soknad-om-permisjon-eller-forlenget-studielop/

Permisjonsreglene til  Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-04-28-440/KAPITTEL_3#%C2%A73-6

Permisjonsreglene til  Fjellhaug Internasjonale Høgskole

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-02-25-212/KAPITTEL_4#%C2%A74-5

Permisjonsreglene til  Høgskolen i Innlandet

https://www.inn.no/for-studenter/administrer-dine-studier/permisjon/

Permisjonsreglene til  Høgskulen i Volda

https://www.hivolda.no/students%C3%B8rvis/studieinnhald/utdanningsplan

Permisjonsreglene til  Høgskolen i Østfold

https://www.hiof.no/tjenester/studenttjenesten/tilrettelegging/permisjon-fra-studiene/

Permisjonsreglene til  Høyskolen Kristiania

https://www.kristiania.no/for-studenter/studentoppfolging/tilrettelegging-i-studiehverdagen/

Permisjonsreglene til  Sámi allskuvla/Samisk høgskole

https://samas.no/nb/studenter/permisjon-fra-studiet

Permisjonsreglene til Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=338680&dim=179017

Permisjonsreglene til Universitetet i Sørøst-Norge

https://lovdata.no/forskrift/2018-06-15-1090/§4-4

Permisjonsreglene til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

https://aho.no/no/studenter/studier/permisjon

Permisjonsreglene til  MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

https://www.mf.no/studenter-Praktisk-informasjon/Permisjon-fra-studier

Permisjonsreglene til Kunsthøgskolen i Oslo

https://khio.no/intranett/for-studenter/studieinformasjon/permisjon

Permisjonsreglene til Norges Handelshøyskole (NHH)

https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/permisjon/