Til hovedinnhold

Omskolering av de rike for bærekraftig utvikling

I folkehøgskolen har vi et stort globalt engasjement og mange skoler fokuserer på hvordan vi rike i nord kan endre våre livsstiler og holdninger for en mer bærekraftig utvikling.

Elevorganisasjonens påtroppende leder, Kristoffer Hansen, ønsker nå mer «Pedagogikk for de rike» i skolen for å nå FNs tusenårsmål for bærekraftig utvikling:

Vi må endre måten vi tenker og handler på, vi kan ikke løse verdens problemer med samme tankegang som da vi skapte dem. Elevorganisasjonen savner tiltak som aktiviserer og kommunisere med elevene på tvers av landegrensene, og en helhetlig satsing på bærekraftig utdanning både i rike og fattige land, sier Hansen i et innlegg på Elevorganisasjonens nettside.

Deg og verden

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) applauderer Elevorganisasjonens utfordring til Kunnskapsministeren om et større globalt fokus i skolen for å utruste elevene med kunnskap, forståelse, ferdigheter og holdninger for å bidra til en mer bærekraftig utvikling lokalt og globalt. Det er viktig at Kunnskapsministeren nå sørger for at Utdanningsdirektoratet iverksetter handlingsplanen Kunnskap for en felles fremtid før alt det gode arbeidet som er gjort i departementet blir forgjeves. Utdanning for bærekraftig utvikling må synliggjøres i kompetansemålene.

– Det vi trenger nå er ikke først og fremst skolegang for å lære de fattige i utviklingslandene å lese og skrive, men en omskolering av de rike i nord, ble sagt av Sibusiso M. Bengu da han var Sør-Afrikas utdanningsminister under Nelson Mandelas regjering.

– Bengus uttalelse er fra 90-tallet, men er høyst aktuell også i dag. Vi ser i folkehøgskolen at mange unge ikke har den dype kunnskapen og forståelsen om globale utfordringer, samt bevisstgjøring omkring handlingsalternativer som kan bidra til en mer bærekraftig utvikling, sier Brita Phuthi, internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet.

Gjennom «Pedagogikk for de rike» undervisningsmetoden i folkehøgskolen utfordres studentene på eget levesett, holdninger om globale utviklingsspørsmål, og øker forståelsen for individets rolle som ansvarlig global medborger gjennom handlingsalternativer for en mer bærekraftig utvikling. Dette har blant annet ført til mer bevissthet rundt handel og resultert i flere Fairtrade-sertifiserte folkehøgskoler landet rundt.