Til hovedinnhold

Forfatterlinja gjør deg bevisst på egen skriving

Glem det du kan om å skrive. På forfatterlinja ved Buskerud Folkehøgskole er målet at du skal bli mer bevisst på hva du skriver.

 

– Først og fremst prøver vi å få elevene til å bli bedre til å lese for deretter til å bli bedre til å skrive egne tekster og dernest bli mer bevisst på hva de skriver.

Slik forklarer Kyrre Andreassen, lærer ved forfatterlinja ved Buskerud Folkehøgskole om hvordan det er er å gå på linjen.

For skal du bli bedre til å skrive, så må du skrive mye. Derfor får elevene skriveoppgaver hver måned. Da velger elevene mellom fem ulike oppgaver, en oppgave kalt «månedsoppgave». Oppgavene er tenkt som assosiasjonstriggere og skal hjelpe elvene med å komme i gang med skrivingen.

 

Forfatter2

På forfatterlinja blir elevene utfordret til å skrive ulike tekster innen ulike sjangre.

 

– Et par ganger i måneden sjekker vi hvordan de ligger an, enten ved at de forteller om det de skriver om eller viser frem noe, eller de gir hverandre respons to og to eller i grupper, forklarer Kyrre.

De tekstene som elevene liker selv best blir trykt opp i to tekstsamlinger, en til jul og en ved skoleslutt.

 

Les mer om Buskerud folkehøgskole 

For deg som vil fortelle noe

På forfatterlinjen skal en skrive og lese mye, og Kyrre mener det derfor er en fordel av at en er glad i å lese og skrive.

– Og det er bra hvis man har et ønske om å fortelle noe.

Men det er ingen krav til at du er en god journalist eller forfatter fra før av.

 

Kyrre Andreassen

Lærer Kyrre Andreassen har selv skrevet bøker og vet hva som kreves.

 

Elevene vil bli utfordret til å skrive mange ulike tekster, alt fra gode til dårlige, rare og stygge, korte og lange, eksperimentelle, morsomme og triste. Her er det utfordringer for enhver.

 

– Det første jeg sier til dem, er at de skal glemme alt de har lært på videregående om såkalt kreativ skriving, forklarer Kyrre.

På linjen jobber de mye med prosa. Det kommer av at det er tekster som de fleste leser og er opptatt av.

– Vi jobber med etablering av karakterer, dialog, scener og ulike sjangre.

 

Les mer om linjen her!

 

Tilbakemeldinger fra profesjonelle

Som elev skal du ikke drive med tekstanalyse, men lære hva som fungerer og ikke fungerer i en tekst. Dette har Kyrre selv erfaring med som forfatter. Han er mer opptatt av skriving fra et praktisk ståsted, i likhet med elevene ved folkehøgskolen.

 

Forfatter3

Elevene får og gir tilbakemeldinger på oppgaver.

 

– I tillegg kan jeg av erfaring si at det ikke er noe som heter «mangel på inspirasjon» eller «skrivesperre». Det er mangel på arbeidslyst og skrivevegring.

I løpet av skoleåret får linjen besøk av flere kjente forfattere, til inspirasjon for videre skriving. De siste årene kan forfatterlinje skryte av at de har hatt besøk av forfattere som Frode Grytten, Ingvild Rishøi, Kjersti Annesdatter Skomsvold og Reidar Kjelsen.

Det er også planlagt studietur til Edinburg for elevene ved forfatterlinja. I tillegg deltar elevene på opplesningsarrangementer, er på teater og besøker ulike forlag i Oslo.

28