Til hovedinnhold

Ny NOU: Gleder seg til å fordype seg i folkehøgskolene

Gunnar Birkeland og Astrid Elisabeth Moen er utnevnt til å sitte i det offentlige utvalget som skal se nærmere på folkehøgskolenes samfunnsoppdrag.

Regjeringen har i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal se nærmere på folkehøgskolenes samfunnsoppdrag.

– Ikke alt som teller, kan telles, sier leder i Folkehøgskolerådet, Gunnar Birkeland, etter at han i dag ble utnevnt til å sitte i det offentlige utvalget som skal gjennomgå folkehøgskolene.

– Dette er en gylden mulighet til å få oppmerksomhet rundt folkehøgskolens sanne mandat og verdien som folkehøgskolen har for menneske og samfunn, legger han til.

 

Leder av Folkehøgskolerådet, Gunnar Birkeland, er et av 11 medlemmer i det offentlige utvalget som skal se nærmere på folkehøgskolene.

Regjeringen oppnevnte i dag et offentlig utvalg under ledelse av Rode Margrete Hegstad som skal se nærmere på folkehøgskolenes samfunnsoppdrag, skolenes faglige kvalitet, økonomiske og administrative rammer og kunnskapsgrunnlaget for skolene.

– Det viktigste for meg i dette arbeidet er at folkehøgskolen beholder sin frihet som et skoleslag som bidrar inn i samfunnet med sin uavhengige rolle, sier Astrid Elisabeth Moen, assisterende rektor ved Sund folkehøgskole, som også er utnevnt til å sitte i utvalget.

Folkehøgskolen er nødvendig nettopp fordi den danningsprosessen elevene er gjennom ikke kan kvantifiseres og måles.

Astrid Elisabeth Moen, assisterende rektor ved Sund folkehøgskole, ser frem til å fordype seg i folkehøgskolene.

Viktige verdier

Det offentlige utvalget som også skal bestå av representanter for elevene, universitets- og høgskolesektoren, videregående skole, statsforvalterne mm, skal også se nærmere på elevenes vilkår.

– Stadig flere ungdommer går på folkehøgskole, og setter stor pris på å kunne lære uten å bli vurdert med karakterer, men bygge karakter og utvikle seg i frihet, sier Astrid Elisabeth Moen.

– Det er viktig at vi kan ta vare på disse grunnleggende verdiene i folkehøgskolen, sier hun.

Demokratisk og alminnelig danning gir en personlig og samfunnsmessig «gevinst» som jeg tipper også ville gi utslag i et samfunnsøkonomisk nytteperspektiv om noen skulle forske på det, sier Gunnar Birkeland.

– Utfordringen blir å delta i samtalen om hvem mennesket er på jorden og være tydelig på folkehøgskolens ikke-instrumentelle rolle, avslutter han.

Håper på åpen prosess

Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien, gleder seg over at både Birkeland og Moen skal delta i utvalget.

– Vi håper på en åpen og inkluderende prosess til det beste for hele folkehøgskolelandskapet, og at resultatet av arbeidet med denne NOU-en vil styrke folkehøgskolens mulighet til å fylle rollen som en sterk danningsinstitusjon i samfunnet, sier Wøien.

Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet, ser frem til ny NOU om folkehøgskolen.

Bredt utvalg

Det offentlige utvalget regjeringen har oppnevnt favner bredt. På lenken under kan du se hele utvalget.

Les regjeringens melding om utvalget
175

Kommentarer