Til hovedinnhold

- Du må være åpen for endringer hvis du skal jobbe i folkehøgskolen

Man får en annen nærhet til elevene på folkehøgskolen. Det mener fersk lærer på Sund folkehøgskole, Vegard Haugseggen, når han skal sammenligne folkehøgskolen med tidligere jobber på videregående skole og barneskole.

img_0372

Vegard Haugseggen er ny lærer ved Sund folkehøgskole

Det kan være en overgang å komme fra lærerjobb på videregående skole og inn i folkehøgskolen. Lærere og elever er mye tettere sammen i folkehøgskolen og man har derfor mulighet til å lære elevene bedre å kjenne. Blant annet spiser lærerne mange av måltidene sammen med elevene.

Det er positivt å samles rundt matbordet.

Før Vegard begynte på Sund folkehøgskole så visste han at folkehøgskoler har internat og at det ikke er lærerplaner. Han regnet med at det siste ville gi en større frihet til å bruke egen kompetanse og innspill fra elevene.

– På folkehøgskolen er det tid til å ta alle avsporingene, forteller Vegard.

– Det er ikke et mål i seg selv å gå igjennom det man har planlagt. Veien er målet.

Sund folkehøgskoles internasjonale profil passer bra

Vegard er lærer på linjen Global sport. Han har en bachelor i bevegelsesvitenskap, et år med biologi og kjemi og et år med idrett, kultur og utviklingsarbeid.

– Jeg kjente til Sund folkehøgskole fra da jeg var i Zimbabwe med Idrettens fredskorps. Sund folkehøgskole sin internasjonale profil passer veldig bra. Fokuset på kulturforståelse og det å se potensialet i alle kulturer er veldig positivt, mener Vegard.

Studiereisene er godt begrunnet ut fra menneskelige perspektiv. Det er ikke bare turistreiser.

Vegard har en kjepphest som lærer og det er å åpne øynene til elevene om at verden er større enn de tror. Han viser også gjerne elevene at utviklingen er mer positiv enn det de forestiller seg. Han bruker gjerne en spørreundersøkelse for å få fram dette.

Kan du svare på Vegards spørsmål?

1. Hvordan har antallet dødsfall grunnet naturkatastrofer endret seg det siste århundret?

    a) mer enn doblet seg    b) holdt seg stabilt     c) mer enn halvert seg

2. Hvor mange år i snitt har damer på 30 år gått på skole (menn i samme alder har i snitt gått 8 år)?

    a) 5 år      b) 6 år     c) 7 år

3. I løpet av de siste 20 årene har prosentandelen som lever i ekstrem fattigdom? 

    a) mer enn halvert seg     b) holdt seg på samme nivå     c) mer enn doblet seg

4. Hvor stor prosentandel av verdens befolkning er vaksinert mot meslinger?

    a) 80%    b) 50%    c) 30%

Svarene finner du nederst i artikkelen.

img_0359

Vegard forteller om at utviklingen i verden er mer positiv enn vi tror

Man må være sosial

Vegard har jobbet på Sund folkehøgskole i to måneder, men han ser allerede nå store forskjeller i forhold til jobben på videregående skole.

– Som lærer på folkehøgskole så må man være mer sosial. Man må forholde seg til hver enkelt elev. På en videregående skole eller grunnskole har man mye mer begrenset tid med elevene.

personalet-sund

– Man må være sosial hvis man skal jobbe som lærer på en folkehøgskole, mener Vegard. Her sammen med resten av personalet på Sund folkehøgskole.

Det er ni elever på Global sport, men Vegard peker på at man som lærer har kontakt med nesten samtlige elever på skolen. Elevene på linjen hans blir også engasjert i det som undervises i på de andre linjene.

Man får et bredt spekter av lærdom på folkehøgskolen

Med både fiskelinje, jazzlinje og linjer som fokuserer på global solidaritet, så er det mye å engasjere seg i for både elever og lærer.

– Jeg var glad i å fiske fra før, forteller Vegard.

– Men jeg har aldri vært interessert i jazz. Det har jeg blitt nå for man blir skikkelig imponert over hvor flinke de er til å improvisere på linjen.

Sund folkehøgskole

Sund folkehøgskole er Norges eldste eksisterende folkehøgskole. Det er en frilynt folkehøgskole med et sterkt samfunnsengasjement. I 2018 har skolen 150 års jubileum. Den ligger på Inderøy i Nord-Trøndelag og har følgende linjer til neste år:

img_0288

Sund folkehøgskole ligger i Nord-Trøndelag og er den eldste eksisterende folkehøgskolen i Norge.

 Folkehøgskole er for spesielt interesserte

Vegard er fornøyd med jobben sin, men legger ikke skjul på at han ikke mener at alle passer til å jobbe i folkehøgskolen.

– Folkehøgskole er for spesielt interesserte. Du må være glad i å jobbe mye, du må kunne se saker fra andre perspektiver enn ditt eget og du må være åpen for forandring. Det er krevende, men svært givende, mener han.

Svar på Vegards spørsmål

Vegard mener at vi generelt tror at utviklingen er mer negativ enn den er og at verden er verre enn den er. Vegards spørsmål har blitt stillet til folk i flere land og de fleste svarer at det står ganske ille til i verden.

Hva svarte du på spørsmålene? Var du også for negativ? Riktige svar er uthevet og røde

1. Hvordan har antallet dødsfall grunnet naturkatastrofer endret seg det siste århundret?

a) mer enn doblet seg    b) holdt seg stabilt     c) mer enn halvert seg

2. Hvor mange år i snitt har damer på 30 år gått på skole (menn i samme alder har i snitt gått 8 år)?

a) 5 år      b) 6 år     c) 7 år

3. I løpet av de siste 20 årene har prosentandelen som lever i ekstrem fattigdom?

a) mer enn halvert seg     b) holdt seg på samme nivå     c) mer enn doblet seg

4. Hvor stor prosentandel av verdens befolkning er vaksinert mot meslinger?

  a) 80%    b) 50%    c) 30%

Les mer om Sund folkehøgskole
186