Til hovedinnhold

Presse

Folkehøgskolene i Norge er selvstendige og bestemmer i stor grad over seg selv, men det finnes fem organisasjoner som forvalter interessene til folkehøgskolene og de folkehøgskoleansatte.

Folkehøgskoleorganisasjonene har felles lokaler på Folkehøgskolekontoret i Brugata 19 i Oslo.

Folkehøgskoleorganisasjonene i Norge:

Folkehøgskoleforbundet (FHF):

Ide- og arbeidstakerorganisasjon for de frilynte folkehøgskolene i Norge.

Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF):

Eies av de frilynte folkehøgskolene og driver informasjons- og kommunikasjonsarbeid på vegne av skolene. Driver nettsider og sosiale medier i samarbeid med IKF.

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF):

Ide- og arbeidstakerorganisasjon for de kristne folkehøgskolene i Norge.

Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole (IKF):

Eies av de kristne  folkehøgskolene i Norge og driver informasjons- og kommunikasjonsarbeid på vegne av skolene. Driver nettsider og sosiale medier i samarbeid med IF.

Folkehøgskolerådet (FHSR):

Folkehøgskolenes felles samarbeidsorgan for samfunns- og myndighetskontakt, økonomi, tilskudd, lov og forskrift.

Pressekontakter:

Vi kan svare på generelle spørsmål om folkehøgskole, og samfunnskontakt og politiske spørsmål som handler om alle folkehøgskolene. Spørsmål som gjelder enkeltskoler må rettes direkte til skolen det gjelder.

Fakta om folkehøgskolene

Julie Byberg Bø

Julie Byberg Bø

Informasjonsrådgiver

Svarer på generelle spørsmål om folkehøgskole.

Tlf: 22 47 43 00
Mobil: 98 43 90 09
E- post: julie@ikf.no

Dorte Birch

Dorte Birch

Daglig leder

Informasjonskontoret for Folkehøgskolen

Svarer på generelle spørsmål om folkehøgskole.

Tlf: 22 47 43 00
Mobil: 91 35 23 72
E- post: dorte@folkehogskole.no

Andreas Melberg

Andreas Melberg

Daglig leder

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Svarer på generelle spørsmål om folkehøgskole.

Tlf: 22 47 43 00
Mobil: 976 64 487
E- post: andreas@ikf.no

Anne Tingelstad Wøien

Anne Tingelstad Wøien

Daglig leder

Folkehøgskolerådet

Samfunnskontakt og politiske spørsmål.

Tlf: 22 47 43 00
Mobil: (+47) 90 28 42 61

E-post: anne@folkehogskole.no

Pressebilder til nedlastning:

foto elever folkehøgskole