Til hovedinnhold

Fakta om folkehøgskole

Folkehøgskolene i Norge er autonome og bestemmer i stor grad over seg selv.

sist oppdatert: 27. april 2022

Folkehøgskolene er eksamensfrie internatskoler.

Det finnes to typer skoler folkehøgskole: kristene eller frilynte. Hver skole står fritt til å velge sitt eget verdigrunnlag eller profil. De frilynte folkehøgskolene er som regel ikke knyttet til spesielle organisasjoner eller trossamfunn, mens de kristne folkehøgskolene er enten eid av eller nært knyttet til kristne organisasjoner eller kirkesamfunn.

Skolene ligger spredt rundt i hele Norge og varierer i størrelse.

Nøkkeltall: