Rundskriv 2016:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
 
FHSR-rundskriv 26/16 GARANTIBELØP FRA ELEVER UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET
ENGLISH

FHSR-rundskriv 25/16 REKTORSAMLINGEN 2017

FHSR-rundskriv 24/16 FOLKEHØGSKOLERÅDETS UTREGNING AV TILSKUDD 2017

FHSR-rundskriv 23/16 RESULTAT AV ØKONOMIANALYSEN 2015

FHSR-rundskriv 22/16 RENTEUTGIFTER I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 21/16 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2017

FHSR-rundskriv 20/16 OPPHOLDSPENGER SKOLEÅRET 2017/2018

FHSR-rundskriv 19/16 RETTIGHETSAVGIFTER - AVTALER FOR BRUK AV TEKST, LYD OG BILDE

FHSR-rundskriv 18/16 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 17/16 FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 16/16 UTLYSNING AV MIDLER TIL STIPEND 2017

FHSR-rundskriv 15/16 UTLYSNING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2017 - SØKNADSFRIST 15.NOVEMBER

FHSR-rundskriv 14/16 FLYKTNINGER PÅ FOLKEHØGSKOLER I 2016/17 - ØKONOMI

FHSR-rundskriv 13/16 EKSTRASTIPEND FOR FOLKEHØGSKOLEELEVER

FHSR-rundskriv 12/16 BOSETTING AV UNGE FLYKTNINGER OG SAMARBEID MED FOLKEHØGSKOLER

FHSR-rundskriv 11/16 RENTEUTGIFTER

FHSR-rundskriv 10/16 OPPHOLDSPENGER 2017/18

FHSR-rundskriv 09/16 HUSLEIETILSKUDD - RETNINGSLINJER

FHSR-rundskriv 08/16 INTEGRERING AV UNGE FLYKTNINGER PÅ FOLKEHØGSKOLE

FHSR-rundskriv 07/16 FLYKTNINGER SOM FOLKEHØGSKOLEELEVER

FHSR-rundskriv 06/16 STILLINGER OG LØNN I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 05/16 HUSLEIETILSKUDD - RETNINGSLINJER

FHSR-rundskriv 04/16 ØKONOMIANALYSE 2015

FHSR-rundskriv 03/16 FLYKTNINGER PÅ FOLKEHØGSKOLE

FHSR-rundskriv 02/16 LØNNSUTVIKLING/LØNNSUTGIFTER
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 01/16

DIVERSE FRISTER


 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no