Rundskriv 2015:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
 
FHSR-rundskriv 29/15 FLYKTNINGER/ASYLSØKERE PÅ FOLKEHØGSKOLER I 2016 - BREV TIL KOMMUNENE OG FYLKENE
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 28/15 FLYKTNINGER/ASYLSØKERE PÅ FOLKEØGSKOLER I 2016

FHSR-rundskriv 27/15 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2016 - 3

FHSR-rundskriv 26/15 FOLKEHØGSKOLENE OG INTKLUDERING AV FLYKTNINGER

FHSR-rundskriv 25/15 GARANTIBELØP FRA ELEVER UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET
ENGLISH

FHSR-rundskriv 24/15 KUTT I FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2016 - JA TIL DUGNAD FOR FLYKTNINGER - NEI TIL KUTT

FHSR-rundskriv 23/15 FOLKEHØGSKOLERÅDETS UTREGNING AV TILSKUDD 2016

FHSR-rundskriv 22/15 RENTEUTGIFTER I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 21/15 REKTORSAMLINGEN 2016

FHSR-rundskriv 20/15 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2016 - 2

FHSR-rundskriv 19/15 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2016

FHSR-rundksriv 18/15 OPPHOLDSPENGER SKOLEÅRET 2016/2017

FHSR-rundksriv 17/15 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT
VEDLEGG

FHSR-rundksriv 16/15 FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 15/15 UTLYSNING AV MIDLER TIL STIPEND 2016

FHSR-rundskriv 14/15 UTLYSNING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2016

FHSR-rundskriv 13/15 RENTEUTGIFTER

FHSR-rundskriv 12/15 ØKONOMIKONFERANSE 19.-21. OKTOBER

FHSR-rundkskriv 11/15 ENERGIBRUK PÅ FOLKEHØGSKOLENE

FHSR-rundskriv 10/15 OPPHOLDSPENGER 2016/17

FHSR-rundskriv 09/15 FORSIKRINGSORDNINGER I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 08/15 RESULTAT PÅ UNDERSØKELSEN OM ORGANISERINGEN AV ELEVINNBETALINGEN

FHSR-rundskriv 07/15 HUSLEIETILSKUDD - RETNINGSLINJER

FHSR-rundskriv 06/15 ORGANISERING AV ELEVINNBETALING

FHSR-rundskriv 05/15 FOLKEHØGSKOLE - ELEVSTIPEND OG LOMMEPENGER/SKATT

FHSR-rundskriv 04/15 STILLINGER OG LØNN I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 03/15 VEGLEIING I SØKNAD OM NAV-MIDLAR TIL ELEVAR I FOLKEHØGSKULEN

FHSR-rundskriv 02/15 LØNNSUTVIKLING/LØNNSUTGIFTER
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 01/15

FOLKEHØGSKOLENE - DIVERSE FRISTER


 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no