Rundskriv 2012:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
 
FHSR-rundskriv 26/12 LØNNSUTVIKLING/LØNNSUTGIFTER
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 25/12 REKTORSAMLINGEN 2013

FHSR-rundskriv 24/12 MERVERDIAVGIFT

FHSR-rundskriv 23/12 GARANTIBELØP FRA ELEVER UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

FHSR-rundskriv 22/12 FOLKEHØGSKOLERÅDETS UTREGNING AV TILSKUDD 2013

FHSR-rundskriv 21/12 RESULTAT AV KOSTNADSUNDERSØKELSE 2011

FHSR-rundskriv 20/12 HUSLEIETILSKUDD - RETNINGSLINJER

FHSR-rundskriv 19/12 OPPHALDSPENGAR SKOLEÅRET 2013/2014

FHSR-rundskriv 18/12 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2013

FHSR-rundskriv 17/12 OPPHOLDSPENGER 2012/13

FHSR-rundskriv 16/12 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 15/12 FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 14/12 UTLYSNING AV MIDLER TIL STIPEND 2013

FHSR-rundskriv 13/12 UTLYSNING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2013

FHSR-rundskriv 12/12 STILLINGER I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 11/12 REKTORSAMLINGEN 2013

FHSR-rundskriv 10/12 INNGÅTT AVTALE OM LISENS FOR VISNING AV SPILLEFILM PÅ FOLKEHØGSKOLER

FHSR-rundskriv 09/12 LISENS FOR VISNING AV SPILLEFILM PÅ FOLKEHØGSKOLE

FHSR-rundskriv 08/12 SKOLEDAGER PÅ LANGKURS

FHSR-rundskriv 07/12 LØNNSUTVIKLING/LØNNSUTGIFTER
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 06/12 FORSIKRINGSORDNINGER I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 05/12 KRAV OM EKSTRADIETT I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 04/12 VARTPENGEORDNINGEN I STATENS PENSJONSKASSE

FHSR-rundskriv 03/12 TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE 2011
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 02/12 DEKKING AV EKSTRAUTGIFTER TIL MAT

FHSR-rundskriv 01/12

FOLKEHØGSKOLENE - DIVERSE FRISTER


 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no