Rundskriv 2007:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
   
FHSR-rundskriv 28/07 TEMAKONFERANSE 8.-10. APRIL 2008

FHSR-rundskriv 27/07 REKTORMØTET 14. - 17 JANUAR 2008 PROGRAM

FHSR-rundskriv 26/07  OPPTAK TIL HØYERE STUDIER STUDIEÅRET 2009-2010

FHSR-rundskriv 25/07 FORSLAG TIL STADSBUDSJETT 2008 - MED KOMMENTARER

FHSR-rundskriv 24/07 FORSLAG TIL STADSBUDSJETT 2008

FHSR-rundskriv 23/07

OPPHALDSPENGAR SKOLEÅRET  2008/2009


FHSR-rundskriv 22/07

TIDSBRUK I FOLKEHØGSKOLEN

VEDLEGG


FHSR-rundskriv 21/07 KOSTNADER FOR ET ÅR PÅ FOLKEHØGSKOLE
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 20/07

REKTORSAMLINGEN 2008


FHSR-rundskriv 19/07

PÅMINNELSE OM TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE                                              
VEDLEGG


FHSR-rundskriv 18/07

REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT


FHSR-rundskriv 17/07

OPPHOLDSPENGER 2007-08.


FHSR-rundskriv 16/07:

UTLYSING AV MIDLER TIL REISESTIPEND OG ELEVUTVEKSLING I ÅR 2008


FHSR-rundskriv 15/07:

UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2008


FHSR-rundskriv 14/07: TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE 2006
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 13/07: AVTALE MELLOM FOLKEHØGSKOLENE OG KOPINOR

FHSR-rundskriv 12/07: FOLKEHØGSKOLENE – DIVERSE FRISTER

FHSR-rundskriv 11/07: RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSLEIETILSKUDD M. VEDLEGG

FHSR-rundskriv 10/07: MERVERDIAVGIFT PÅ OVERNATTING.  JMF. MVAL § 5A ANNET LEDD NR 2- FOLKEHØGSKOLENES ”SOMMERDRIFT”

FHSR-rundskriv 09/07: FLYTTING AV PENSJONSORDNINGER FRA KLP TIL SPK OG REGULERING AV OPPSATTE PENSJONSRETTIGHETER

FHSR-rundskriv 08/07: MERVERDIAVGIFT PÅ OVERNATTING

FHSR-rundskriv 07/07: ELEVTALL 2006

FHSR-rundskriv 06/07: HVA KOSTER ET ÅR PÅ FOLKEHØGSKOLE?

FHSR-rundskriv 05/07: BEMANNING I FOLKEHØGSKOLEN - UNDERSØKELSE

FHSR-rundskriv 04/07: STATENS PENSJONSKASSE OG EKSTRAREGNINGER FRA KLP

 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no