Rundskriv 2006:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
   
FHSR-rundskriv 31/06: INTERNASJONAL SEKRETÆR

FHSR-rundskriv 30/06: REKTORMØTET 15.-18. JANUAR 2007 - PROGRAM

FHSR-rundskriv 29/06: BUDSJETTET – KUTTET PÅ 25 MILL REDUSERES TIL 5 MILL

FHSR-rundskriv 28/06: BUDSJETTET - HVA SKJER MED DE 25 MILL EKSTRA

FHSR-rundskriv 27/06: RESULTAT AV KOSTNADSUNDERSØKELSE 2005

FHSR-rundskriv 26/06: FORSIKRINGSORDNINGER FOR ELEVER OG ANSATTE I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 25/06: OPPHALDSPENGAR SKOLEÅRET 2007/2008

FHSR-rundskriv 24/06:

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2007 – KUTT MED ÅRSVIRKNING PÅ 45 MILL 

VEDLEGG


FHSR-rundskriv 23/06:

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2007 – BETYDELIG KUTT MED ÅRSVIRKNING PÅ MELLOM 40 OG 50 MILL  

VEDLEGG


FHSR-rundskriv 22/06:

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2007 – BETYDELIG KUTT


FHSR-rundskriv 21/06: UTENLANDSKE UTDANNINGSSØKENDE ELEVER PÅ NORSKE FOLKEHØGSKOLER - OMFORDELING MELLOM SKOLENE

FHSR-rundskriv 20/06: NYE FORSKRIFTER – HJERTESUKK ETTER MØTE MED STATSRÅD DJUPEDAL

FHSR-rundskriv 19/06: REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT

FHSR-rundskriv 18/06: UTLYSING AV MIDLER TIL REISESTIPEND OG ELEVUTVEKSLING I ÅR 2007

FHSR-rundskriv 17/06:

UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2007


FHSR-rundskriv 16/06: REKTORSAMLINGEN 2007

FHSR-rundskriv 15/06: NYE FORSKRIFTER – HVA SKJER?

FHSR-rundskriv 14/06: OPPHOLDSPENGER 2006-07

FHSR-rundskriv 13/06: PÅMINNELSE OM TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE 2005 VEDLEGG

FHSR-rundskriv 12/06: NYE FORSKRIFTER – FORSLAG FRA UTDANNINGSDIREKTORATET
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 11/06: NY KONTOPLAN
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 10/06: TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE 2005
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 09/06: NYE FORSKRIFTER - STATUS MEDIO MAI

FHSR-rundskriv 08/06: FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 07/06: ELEVTALL 2005

FHSR-rundskriv 06/06: AVTALE MELLOM FOLKEHØGSKOLENE OG KOPINOR

FHSR-rundskriv 05/06: OVERSIKT OVER RUNDSKRIV I 2005

FHSR-rundskriv 04/06: FOLKEHØGSKOLENE – DIVERSE FRISTER

FHSR-rundskriv 03/06: FOLKEHØGSKOLERÅDETS HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL NYE FORSKRIFTER

FHSR-rundskriv 02/06: TILBAKEFØRING AV MIDLER FRA SKOLENE TIL FOLKEHØGSKOLERÅDET

FHSR-rundskriv 01/06:

FOLKEHØGSKOLERÅDETS FORSLAG TIL TEKST: NYE FORSKRIFTER

 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no