Rundskriv 2005:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
   
FHSR-rundskriv 37/05: FORSLAG TIL NY KONTOPLAN  
VEDLEGG TIL RUNDSKRIV 37

FHSR-rundskriv 36/05: TILSKUDDSBREV FOR 2006

FHSR-rundskriv 35/05: REKTORMØTET 16. – 19. JANUAR 2006 - PROGRAM

FHSR-rundskriv 34/05: NYE FORSKRIFTER – UTKAST FRA FOLKEHØGSKOLERÅDET PÅ BAKGRUNN AV UFDS FORSLAG

FHSR-rundskriv 33/05: TILBAKEFØRING AV MIDLER FRA SKOLENE TIL FOLKEHØGSKOLERÅDET

FHSR-rundskriv 32/05: FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 3

FHSR-rundskriv 31/05: FORSLAG TIL NYE FORSKRIFTER 2

FHSR-rundskriv 30/05: FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2

FHSR-rundskriv 29/05: OPPHALDSPENGAR SKOLEÅRET  2006/2007

FHSR-rundskriv 28/05: FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2006

FHSR-rundskriv 27/05: HØRING -  FORSKRIFT TIL FOLKEHØGSKOLELOVEN

FHSR-rundskriv 26/05: RESULTAT AV KOSTNADSUNDERSØKELSE 2004

FHSR-rundskriv 25/05: REKTORSAMLINGEN 2006

FHSR-rundskriv 24/05: REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT

FHSR-rundskriv 23/05: UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL REISESTIPEND OG ELEVUTVEKSLING I ÅR 2006

FHSR-rundskriv 22/05:

UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2006


FHSR-rundskriv 21/05: RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSLEIETILSKUDD M. VEDLEGG

FHSR-rundskriv 20/05: ELEVTALL 2004 – PRESISERING

FHSR-rundskriv 19/05: ELEVTALL 2004
VEDLEGG TIL RUNDSKRIV 19

FHSR-rundskriv 18/05: UTENLANDSKE UTDANNINGSSØKENDE ELEVER PÅ NORSKE FOLKEHØGSKOLER - OMFORDELING MELLOM SKOLENE

FHSR-rundskriv 17/05:

KLP – PRAKTISERING AV OVERFØRINGSAVTALEN - PENSJONSKOSTNADER


FHSR-rundskriv 16/05: EVALUERING AV TILSKUDDET TIL FOLKEHØGSKOLERÅDET
OVERSENDELSESBREV FRA STATSKONSULT
SPØRREUNDERSØKELSE FRA STATSKONSULT

FHSR-rundskriv 15/05: BREV TIL FOLKEHØGSKOLER FRA KLP VEDRØRENDE PENSJONSRETTIGHETER

FHSR-rundskriv 14/05: INTERNASJONAL SEKRETÆR SKOLEÅRET 2005-2006

FHSR-rundskriv 13/05: TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE 2004 - UNDERSØKELSE
Skjema 2004 (Excel)
Eksempel (Excel)

FHSR-rundskriv 12/05: LØNNSPLASSERING I FOLKEHØGSKOLEN PER 1. JANUAR 2005

FHSR-rundskriv 11/05: FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 10/05: ORIENTERING OM MØTE MED DEPARTEMENTET

FHSR-rundskriv 09/05: RUNDSKRIVET
FORSLAG TIL MAL FOR VITNEMÅL
EKSEMPEL PÅ UTFYLT VITNEMÅL

FHSR-rundskriv 08/05: EKSTRAUTGIFTER VED OVERFØRING AV PENSJONSORDNING FRÅ KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE (KLP) TIL STATENS PENSJONSKASSE (SPK).

FHSR-rundskriv 07/05: INNRAPPORTERTE TALL TIL SSB - KONTROLLSIKRING

FHSR-rundskriv 06/05: OPPHOLDSPENGER 2005-2006

FHSR-rundskriv 05/05: FOLKEHØGSKOLENE – DIVERSE FRISTER

FHSR-rundskriv 04/05: LØNNSUTGIFTER

FHSR-rundskriv 03/05: LOV OG FORSKRIFTER MED VEDLEGG

FHSR-rundskriv 02/05: OFFENTLIG TILSKUDD 1. KVARTAL 2005

FHSR-rundskriv 01/05:

OVERSIKT OVER RUNDSKRIV I 2004

 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no