Til hovedinnhold

Snart kan du søke Lånekassen

Har du kommet inn på folkehøgskole til høsten? Da er det snart på tide å tenke på å søke Lånekassen hvis du har behov for finansiering av oppholds- og linjepenger. Her gir vi deg det du trenger å vite.

Gutt sitter ved PC, søker Lånekassen

Påsken kan være en fin tid å planlegge for ditt folkehøgskoleår.

Folkehøgskolene tar ikke betalt for undervisningen. Det finansieres over statsbudsjettet. Det du som elev betaler for er mat – inkludert alle helgene – rom på internatet samt studiemateriell og linjeturer. Det er i hovedsak studieturene som utgjør forskjellene i hva du må betale på den enkelte folkehøgskole.

Hva man har behov for i lommepenger er selvsagt individuelt. Linjene har som regel en liste over utstyr du trenger når du starter skoleåret. Her er det store variasjoner. Friluftslinjene kan for eksempel innebære at du må oppgradere turutstyret ditt, men da har du det for mange år framover.

Les mer om lommepenger på folkehøgskole

Penger, sedler, nye sedler

Ja, de penga!

Utdanningsstøtte i åtte år

Statens Lånekasse gir rett til utdanningsstøtte i inntil 8 år. Det er viktig å huske på at året på folkehøgskole teller som ett av disse årene. Hvis man overstiger antall år med støtte fra Lånekassen, må man finansiere studiene på egen hånd.

Søk tidlig

Det lønner seg å søke tidlig slik at du er sikker på at du får pengene til studiestart. Det er ikke kjekt å ha tom kasse når skolene ber om pengene de har krav på. I verste fall kan administrasjonen kreve inn renter og gebyrer for manglende innbetaling.

Når kan du sende søknad?

Søknad til Lånekassen for undervisningsåret høsten 2018 / våren 2019 åpner i starten av mai. Du kan søke for hele skoleåret, og behøver ikke søke en gang per semester (høst og vår).

Søknadsfristen om utdanningsstøtte er 15. november for høstsemesteret 2018 og 15. mars for vårsemesteret 2019.

Månedlige innbetalinger vs halvårige

Du kan få inntil 108 250 kroner i basisstøtte for undervisningsåret 2018–2019.

De fleste folkehøgskolene lar elevene velge mellom månedlige innbetalinger i 8 måneder, eller halve beløpet ved starten av hvert semester. Krysser du av for halvårig betaling, må du altså ut med to større beløp i september 2018 og januar 2019. I tillegg må du på de aller fleste skoler betale ekstra for enkeltrom eller rom med eget bad.

Erfaringsmessig så utbetaler ikke Lånekassen det første beløpet i august, før du fysisk har startet på skolen i slutten av august, og skolene krever derfor ikke første innbetaling før 15.september. De fleste skolene tilpasser kravet om innbetalinger med utbetalingene fra Lånekassen.

Oversikt med datoer for utbetaling av lån fra Lånekassen

Utbetalingsplanen for høsten 2018 og våren 2019.

Reisestipendet er fjernet

Ordningen med reisestipend er fjernet for å gi rom for forlenget studiestøtte (fra 10 til 11 måneder) til høyere utdanning, der folkehøgskolene ennå ikke er inkludert. Basisstøtten er også hevet med noen hundrelapper per måned. Dessverre rammer fjerningen av reisestipendet våre elever, spesielt de som har valgt en skole nordpå og har hjemsted øst i landet. Juleferien kan derfor være lur å planlegge og betale allerede når den første utbetalingen kommer – for den er mer enn dobbelt så stor som de neste fire månedene.

Stipend

Basisstøtten utbetales som et lån, hvor 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend. Det utgjør for skoleåret 18/19 kr 43 300,-. Forutsetningen er at du ikke har et udokumentert fravær på over 10 prosent.

Bor du hjemme under studiene, har du ikke rett på å få gjort om lån til stipend.

Folkehøgskolene rapporterer som regel inn at kurset er bestått først etter at undervisningsåret er over. Da får Lånekassen innrapportert at hele kurset er bestått. Hvis du for eksempel går på folkehøgskole i 2018–2019, blir først kurset registrert som bestått sommeren 2019. Det betyr at du må vente til høsten 2020 før du får gjort om lån til stipend.

 

Lykke til!

Da er det bare å ønske deg lykke til med søknaden, som åpner om en liten måned.

Husk å ha all dokumentasjon elektronisk tilgjengelig når du starter, og ta deg god tid. Det er ergerlig å måtte gjøre prosessen på nytt fordi det gikk for fort i svingene, og du for eksempel glemte å klikke av for stipend i tillegg til lån, eller får forsinkelser på grunn av manglende dokumentasjon.

Slik søker du

 

 

 

53