Ansatte på Folkehøgskolekontoret

Dorte Birch

Dorte Birch

Daglig leder

Informasjonskontoret for Folkehøgskolen

Tlf: 22 47 43 05
Mobil: 91 35 23 72
E- post: dorte@folkehogskole.no

Øyvind Krabberød

Øyvind Krabberød

Informasjonsrådgiver og redaktør

Informasjonskontoret for Folkehøgskolen

Tlf: 22 47 43 06
Mobil: 98 62 74 39
E- post: ok@folkehogskole.no

Astrid Fuhr

Astrid Fuhr

Informasjonsrådgiver

Informasjonskontoret for Folkehøgskolen

Tlf: 22 47 43 07
Mobil: 93 20 50 88
E- post: astrid@folkehogskole.no

Trude Sandvik

Trude Sandvik

Informasjonsrådgiver

Informasjonskontoret for Folkehøgskolen

Tlf: 22 47 43 09
Mobil: 91 85 19 25
E- post: trude@folkehogskole.no

Andreas Melberg

Andreas Melberg

Daglig leder

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Tlf: 22 47 43 00
Mobil: 976 64 487
E- post: andreas@ikf.no

Marit Asheim

Marit Asheim

Informasjonsrådgiver PR

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Tlf: 22 47 43 14
Mobil: 400 73 624
E- post: marit@ikf.no

Terje Wehus

Terje Wehus

Informasjonsrådgiver

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Tlf: 22 47 43 13
Mobil: 918 95 880
E- post: terje@ikf.no

Mette Røstum

Mette Røstum

Informasjonsrådgiver

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Tlf: 22 47 43 15
Mobil: 99 52 48 99
E- post: mette@ikf.no

Gunnar Birkeland

Gunnar Birkeland

Leder

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Mobil: 404 07 717
E- post: gunnar@ikf.no

Christian Tynning Bjørnø

Christian Tynning Bjørnø

Daglig leder

Folkehøgskolerådet

Tlf: 22 47 43 00
Mobil: 92 61 32 92
E- post: christian@folkehogskole.no

Øyvind Brandt

Øyvind Brandt

Leder

Folkehøgskoleforbundet

Tlf: 22 47 43 08
Mobil: 90 07 76 94
E- post: ob@folkehogskole.no

Knut Simble

Knut Simble

Generalsekretær

Folkehøgskoleforbundet

Tlf: 22 47 43 10
Mobil: 97 42 89  79
E- post: knut@folkehogskole.no

Sindre Vinje

Sindre Vinje

Rådgiver pedagogisk utvikling

Folkehøgskoleforbundet

Tlf: 22 47 43 02
Mobil: 90 60 99 79
E- post: sindre@folkehogskole.no

Marie Wiland

Marie Wiland

Rådgiver skoleutvikling

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Tlf: 22 47 43 16
E- post: marie@ikf.no