Ansatte på informasjonskontorene

Dorte Birch

Dorte Birch

Daglig leder

Informasjonskontoret for Folkehøgskolen

Tlf: 22 47 43 05
Mobil: 91 35 23 72
E- post: dorte@folkehogskole.no

Øyvind Krabberød

Øyvind Krabberød

Informasjonsrådgiver og redaktør

Informasjonskontoret for Folkehøgskolen

Tlf: 22 47 43 06
Mobil: 98 62 74 39
E- post: ok@folkehogskole.no

Astrid Fuhr

Astrid Fuhr

Informasjonsrådgiver

Informasjonskontoret for Folkehøgskolen

Tlf: 22 47 43 07
Mobil: 93 20 50 88
E- post: astrid@folkehogskole.no

Trude Sandvik

Trude Sandvik

Informasjonsrådgiver

Informasjonskontoret for Folkehøgskolen

Tlf: 22 47 43 09
Mobil: 91 85 19 25
E- post: trude@folkehogskole.no

Tor Grønvik

Tor Grønvik

Daglig leder

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Tlf: 22 47 43 00
Mobil: 915 37 963
E- post: tor@ikf.no

Marit Asheim

Marit Asheim

Informasjonsrådgiver PR

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Tlf: 22 47 43 14
Mobil: 400 73 624
E- post: marit@ikf.no

Terje Wehus

Terje Wehus

Informasjonsrådgiver

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Tlf: 22 47 43 13
Mobil: 918 95 880
E- post: terje@ikf.no

Mette Røstum

Mette Røstum

Informasjonsrådgiver

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Tlf: 22 47 43 15
Mobil: 99 52 48 99
E- post: mette@ikf.no